930X122 MAIA

pr. Octavian Duminică

Înălțarea Domnului – deplina îndumnezeire a firii umane asumate

ePitești anunță începutul unei noi colaborări.

Este vorba despre o rubrică mai aparte, o rubrică destinată spiritualității.

Citiți și: Să avem încredere în Pronia Divină. Cuvânt de învățătură la Duminica a III-a după Rusalii

Colaboratorul nostru pentru subiectele din această categorie este preotul Octavian Duminică de la Parohia Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ierarh Nectarie – Pitești.

Astăzi, despre Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor

Înălțarea Domnului este sărbătorită anul acesta pe 2 iunie. Ea este prăznuită la 40 de zile după Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după Paști.

Această sărbătoare este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. Tradiția spune că Ispas, un cioban, ascuns pe după pietre, a urmărit evenimentul, tăcut și uimit, și mai apoi a povestit alor săi cele întâmplate.

În această zi creștinii se salută cu „Hristos S-a înălțat!” și „Adevărat S-a înălțat!”

Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de durerea despărțirii.

De la Sfântul Evanghelist Ioan aflăm că Mântuitorul și-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca 24, 51), iar din Faptele Apostolilor aflăm că „un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor” (Faptele Apostolilor 1, 9).

Dumnezeu le-a vorbit adesea oamenilor din nor, fenomen prin care se manifestă energiile divine, menite să reveleze prezența Divinității, dar să o și ascundă.

Înălțarea Domnului în vechime era sărbătorită împreună cu Rusaliile

Cea mai veche mențiune despre sărbătoarea Înălțării Domnului o găsim la istoricul Eusebiu din Cezareea, în lucrarea „Despre sărbătoarea Paștilor”, scrisă în anul 332.

Din această lucrare reiese că Înălțarea Domnului era sărbătorită în acea vreme împreună cu Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea lui Hristos.

Spre sfârșitul secolului al IV lea, începutul secolului al V-lea, sărbătoarea Înălțării s-a despărțit de cea a Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prăznuită în a 40-a zi după Înviere, dată care va rămâne stabilită pentru totdeauna în calendarul bisericesc.

Înălțarea Domnului – deplina îndumnezeire a firii umane asumate

Înălțarea cu trupul la cer este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru veșnicie. Fiul nu Se înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci și ca Om.

Hristos prin Înălțarea Sa, nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale și putere, ca omul să ajungă la această stare.

El stă pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar locuiește și în inima celor ce-L iubesc. Așa putem înțelege paradoxul: Hristos este înălțat și în drum spre înălțare cu fiecare dintre noi.

Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor

Începând cu anul 1999, prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Înălțarea Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească.

În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului, dar și pentru demnitatea și libertatea noastră.

Înălțarea Domnului în iconografie

În primul registru din icoana Înălțării Domnului este reprezentat Mântuitorul într-o mandorlă, simbol al slavei dumnezeiești.

Stă așezat pe un curcubeu și binecuvântează cu mâna dreaptă, iar în stânga ține Sfânta Evanghelie.

În afara mandorlei sunt doi îngeri, care zboară cu brațele întinse.

Îngerii sunt prezenți nu pentru a susține mandorla, căci Hristos Se înalță prin propria putere dumnezeiască. Mâinile lor întinse sunt în semn de cinstire.

Reprezentarea Domnului alături de îngeri este și o icoană profetică a Celei de-a doua veniri, când va avea loc sfârșitul chipului acestei lumi și judecata tuturor: „Acest Iisus care S-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum L-ați văzut mergând la cer.” (Fapte 1, 11).

În cel de-al doilea registru se află Maica Domnului, care privește în față și are mâinile înălțate în rugăciune. De o parte și de alta se află Apostolii, iar lângă Fecioara Maria stau Pavel în dreapta și Petru în stânga.

În spatele Maicii Domnului sunt doi îngeri în veșminte albe, care țin în mâna dreaptă un toiag, iar cu stânga Îl arată pe Hristos înălțându-Se.

Sfânta Scriptură nu amintește de prezenta Fecioarei la Înălțarea Domnului, dar ea este afirmată de cântările Bisericii: „Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu, că văzând astăzi pe Cel ce L-ai născut înălțându-Se de pe pământ, împreună cu îngerii L-ai mărit.” (Cantarea a 9-a a canonului).

Nici Pavel nu a fost prezent la Înălțarea Domnului, și cu toate aceste el este reprezentat alături de ceilalți Apostoli în icoana Înălțării.

De ce? Cu puțin timp înainte de Înălțarea Sa, Hristos îi îndemnase pe ucenicii Săi să propovăduiască pretutindeni Evanghelia, iar Pavel a fost „vas ales, ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel” (Fapte 9, 15).

Parohia Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ierarh Nectarie – Pitești

555×222  MAIA

Comentarii

New Profesional Consult 570×90