Avantajele notării în cartea funciară a locuinței familiei