UN SPITAL DIN ARGEȘ ANGAJEAZĂ PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ