Numere verzi de înmatriculare. Pe ce mașini vor fi puse aceste plăcuțe