Transmiterea cererii de chemare în judecată prin poştă electronică (e-mail)