930 pe 122 COSTACHE

burse

BURSE DE PERFORMANȚĂ ȘI DE AJUTOR SOCIAL PENTRU ELEVII DIN ARGEȘ. CE A DECIS CJ ARGEȘ

Consiliul Judeţean Argeş dorește să sprijine accesul la educaţie în vederea reducerii abandonului şcolar pentru elevii cu venituri reduse, dar cu rezultate bune la învăţătură, și să încurajeze performanțele școlare. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Consiliul Judeţean Argeş derulează programul județean de burse pentru învățământul preuniversitar de stat. Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, atât pentru stimularea și recompensarea performanței școlare a elevilor, cât și o măsură privind protecţia socială.
În acest sens, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Argeș de astăzi, 12 noiembrie 2020, condusă de președintele Ion Mînzînă, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020 – 2021, precum și regulamentul privind acordarea acestor burse.
Astfel, conform proiectului de hotărâre, pentru anul școlar 2020 – 2021, se acordă un număr de 200 de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 200 lei/lună.
Bursele se acordă, în limita fondurilor aprobate, elevilor cu domiciliul în judetul Argeş, înmatriculaţi în clasele VI-XII (clasa a V-a absolvită), la cursurile de zi ale anului şcolar curent, într-o unitate de învăţământ de pe raza județului Argeş, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.
Bursele se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursuri de zi în anul şcolar curent, în învățământul preuniversitar de stat, într-o unitate de învăţământ de pe raza judetului Argeş:
• BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor din ciclul gimnazial și liceal care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educației Naționale.
• BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor din ciclul gimnazial și liceal proveniți din familii defavorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) Nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie.
b) Prin excepție de la alin. a) în cazul familiilor monoparentale, veniturile nete lunare pe membru de familie să nu depăşească 75% din salariul minim net pe economie.
c) Nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
d) Au promovat anul școlar anterior cu cel putin media 8,50 si media 10 la purtare.
e) Nu este eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile (în cazul elevilor), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitatilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC NR. 5079/2016.
f) Nu beneficiază sau nu au beneficiat de alte ajutoare financiare de la Consiliul Judeţean Argeș.
• BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor orfani care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:
a) Au promovat anul şcolar anterior cu cel putin media 8,50 si media 10 la purtare;
b) Nu este eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (în cazul elevilor), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC NR. 5079/2016.
c) Nu beneficiază sau nu au beneficiat de alte ajutoare financiare de la Consiliul Judeţean Argeș.
Conform unui amendament adus proiectului de hotărâre, propus de grupul consilierilor judeţeni PSD și prezentat de vicepreședintele Marius Nicolaescu, vor fi acordate și BURSE DE MERIT elevilor care au obţinut locul I la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educației, conform prevederilor art. 8 alin 1 lit. b din Ordinul 5576/2011.
De asemenea, un al doilea amendament, propus de consilierul județean David Emilian, prevede ca în situația în care un elev care beneficiază de bursă socială acordată de Consiliul Județean sau printr-un program național, să poată beneficia și de bursă pentru performanță, dacă înregistrează rezultate deosebite la învățătură și dacă se încadrează în criteriile stabilite pentru obținerea acesteia.

555 X 222 CUMPANA 2

Comentarii

New Profesional Consult 570×90