PATRONUL DE LA CATALI SHOES, AFACERE IMOBILIARĂ ÎN PITEȘTI