ELEV DIN ARGEȘ, MEDALIAT OLIMPIC INTERNAȚIONAL LA INFORMATICĂ