FILM DE OSCAR LA CINEMA TRIVALE – BIOGRAFIA UNUI OM SENZAȚIONAL