930×122 CAPRA 5

gunoi

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PE CARE O VOM PLĂTI DIN ACEASTĂ VARĂ

Consiliul Local a aprobat instituirea taxei de salubrizare în municipiul Pitești, iar aceasta urmează a se aplica, în cazul persoanelor fizice, începând cu data de 01.08.2020.
În acest sens, în perioada 02.06.2020-10.07.2020, persoanele fizice care au în proprietate clădiri (case, apartamente, garsoniere), situate în Pitești, au obligația depunerii declarației fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare (amănunte,  AICI)
În cazul nedepunerii declarației până la data 10.07.2020, inclusiv, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare clădire, pe baza estimării unui număr de 3 persoane, urmând ca după depunerea declarației fiscale de către contribuabili să se efectueze modificări.
Persoanele fizice care au în proprietate clădire (apartament, garsonieră), amplasată într-un condominiu, au obligația să anexeze la declarația fiscală, fotocopia actului de identitate precum și o adeverință eliberată de asociația de proprietari/chiriași din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă, iar cele care au în proprietate o clădire (casă), au obligația să anexeze la declarația fiscală fotocopia actului de identitate precum și documente justificative din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă.
Adeverința eliberată de asociația de proprietari/chiriași este valabilă 30 de zile de la emitere. Documentele care se atașează la Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de salubrizare trebuie să poarte mențiunea “conform cu originalul”. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia, potrivit prevederilor art. 64 din Codul de procedură fiscală.
Interesant este că, deși pe site-ul Primăriei Pitești este explicată în detaliu întreaga procedură și sunt punctate toate obligațiile ce revin piteștenilor, municipalitatea nu suflă o vorbă despre nivelul acestei taxe.

[555x222px]KV_WinterSale_epitesti
570 X 90 CAPRA 3