930×122 CUMPANA 5

burse

BURSE PENTRU ELEVII ARGEȘENI. CRITERII OBLIGATORII

Consiliul Județean informează va demara un program de acordare de burse elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar în anul școlar 2019-2010.

Citiți și: „Primul Ghiozdan” pentru elevii din clasele pregătitoare din Argeș

Conform autorităților județene, bursele li se acordă elevilor cu domiciliul în județul Argeş, înscriși în clasele VI-XII (clasa a V-a absolvită), la cursurile de zi ale anului şcolar curent, într-o unitate de învăţământ de pe raza județului Argeş, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Cuantumul unei burse acordate este de 200 lei/lunar.

Citiți și: Lovitură pentru profesori! Nu vor mai putea face meditații cu unii elevi

Criterii generale de acordare a burselor:

– Bursele de performanță li se acordă elevilor din ciclul gimnazial si liceal care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educației;

– Bursele de ajutor social li se acordă elevilor din ciclul gimnazial și liceal proveniți din familii defavorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1.Nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie – respectiv 632 lei net;

2.O excepție este în cazul familiilor monoparentale: veniturile nete lunare pe membru de familie să nu depăşească 75% din salariul minim net pe economie, respectiv 947 lei net;

3.Nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane;

4.Au promovat anul școlar anterior cu cel putin media 8,50 si media 10 la purtare;

5.Nu absentează nemotivat mai mult de 10 ore la diferite discipline de învăţământ;

6.Nu este eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile (în cazul elevilor), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităților de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC NR. 5079/2016.

– Bursele de ajutor social li se acordă elevilor orfani care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1.Au promovat anul şcolar anterior cu cel putin media 8,50 si media 10 la purtare;

2.Nu absentează nemotivat mai mult de 10 ore la diferite discipline de învățământ- elevi.

3.Nu este eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile (în cazul elevilor), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC NR. 5079/2016.

4.Nu beneficiază sau nu au beneficiat de alte ajutoare financiare de la Consiliul Judeţean Argeș.

Dosarele pentru acordarea burselor de ajutor social se depun la registratura Consiliului Județean până pe 31 octombrie 2019, precizează sursa citată.

SPALATORIE MURAY  555×222

Comentarii

New Profesional Consult 570×90