930X122 MAIA

apa

RAPORT OFICIAL: APĂ CANAL PITEȘTI, LOCUL 2 PE ȚARĂ LA CELE MAI SCUMPE TARIFE

Consiliul Concurenței le solicită autorităţilor publice locale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI) modificarea regulamentelor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în sensul eliminării oricăror prevederi prin care operatorii interni acordă competenţe de avizare doar anumitor companii pentru a desfăşura activităţi conexe furnizării acestor servicii (proiectare, branşamente, racorduri, extinderi şi devieri de reţele de apă şi canalizare stradale, montare/demontare contoare).

Citiți și: Argeș: Avarie! Oamenii au rămas fără apă!

Solicitarea autorității de concurență este făcută în urma derulării unei anchete sectoriale pe piaţa serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile reședință de județ și ADI din România.

În același sens, Consiliul Concurenței le atrage atenția și operatorilor interni cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare să nu încalce reglementările din domeniul concurenței prin includerea în procedurile proprii a unor prevederi conform cărora doar anumite companii pot realiza lucrările de servicii conexe.

Citiți și: Argeș. Este avarie! Autoritățile anunță

Serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare sunt, după caz, gestionate de autoritățile administrației locale sau de ADI, cu obiect de activitate servicii de utilități publice. Asociațiile gestionează, în numele unităților administrativ-teritoriale, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv în ceea ce privește crearea și modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii. Asociațiile pot delega gestiunea serviciului operatorilor regionali, care primesc astfel dreptul exclusiv de a presta serviciul în aria de operare stabilită prin contract.

Analiza derulată de Consiliul Concurenței mai arată că operatorii sunt repartizaţi neuniform pe suprafaţa ţării. Astfel, cei mai mulţi operatori se găsesc în Regiunea Sud-Est (81), urmată de Regiunea Sud (58) și Regiunea Sud-Vest (43). Cei mai puţini operatori ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se găsesc în Regiunea Nord-Est (9).

În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că infrastructura aferentă serviciilor de producere, transport, distribuție a apei potabile și de colectare și epurare a celei uzate este slab dezvoltată. Astfel, la nivel național doar 65,2% din populaţia ţării este conectată la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă, în timp ce numai aproximativ jumătate din populația țării este racordată la rețeaua publică de canalizare. Dacă în mediul urban ponderea locuitorilor racordaţi la sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate este de 85,5%, în mediul rural este de doar 4,7%. Această situație indică faptul că nu există o corelare a investițiilor în infrastructura aferentă celor două servicii publice, deși acestea ar trebui să fie integrate.

De asemenea, autoritatea de concurență a constatat că durata contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare este, de regulă, între 25 și 49 de ani, având posibilitatea de prelungire. În aceste condiții, pe perioada derulării contractului piața este închisă pentru concurență.

Ca urmare, Consiliul Concurenței solicită autorităţilor publice locale/ADI să compatibilizeze durata contractelor de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare cu investiţiile care urmează a fi realizate.

În același timp, autoritățile publice trebuie să contacteze Consiliul Concurenței și să obțină avizarea măsurilor care prevăd încredințarea directă a contractelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare înainte de atribuirea contractelor, pentru a evita încălcarea regulilor de concurență și ajutor de stat. Atribuirea în mod direct a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice în beneficiul propriei companii, care poate fi operator intern ori operator regional, după caz, se poate realiza cu avizul autorității de concurență, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Studiul autorității de concurență mai arată că în perioada analizată (2013-2017) preţurile la apa potabilă produsă şi distribuită de operatorii regionali şi municipali au crescut în medie cu 11,69%, iar tarifele la canalizare-epurare, cu 35,13%. Astfel, tariful mediu total al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în anul 2017 a fost de 6,01 lei/mc.

Pe ansamblul operatorilor, potrivit Consiliului Concurenței, cel mai mare tarif al serviciului este practicat de RAJA Constanţa – 7,72 de lei/mc, pe locurile următoare aflându-se Apă Canal 2000 Piteşti – 7,42 de lei/mc, Compania de Apă Dâmboviţa Târgovişte – 7,40 de lei/mc, Apavil Râmnicu Vâlcea – 7,32 de lei/mc şi Compania de Apă Buzău – 7,24 de lei/mc.

Raportul cu privire la ancheta sectorială pe piaţa serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile reședință de județ și ADI din România poate fi consultat pe pagina web a Consiliului Concurenței: www.consiliulconcurentei.ro.

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

570×90 MAIA