930X122 MAIA

elevi

Anunț important privind naveta elevilor!

Anunț important privind naveta elevilor!

Citiți și: Pitești. Elevi de la „Brătianu”: Se va fuma în băi sau în liceu, e mai rău!

Proiectul de ordonanță de urgență pentru decontarea transportului elevilor s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de azi.

Acesta urmărește să modifice Legea Educației Naționale, astfel încât elevii care sunt școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu să primească o alocație forfetară pentru cheltuielile de transport.

Citiți și: Școli fără căldură! Elevi trimiși acasă

Concret, proiectul de ordonanță de urgență urmărește să modifice Legea Educației Naționale astfel:

La art. 84 alin.(1^3 ) și alin.(1^4 ) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1^3 ) Elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors, pe durata cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ în care sunt școlarizați. Elevii beneficiază de plata în avans a sumei forfetare lunare. Suma forfetară este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social”

La art. 84 alin. (1^7 ) și alin. (1^8 ) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1^7 ) Pentru facilităţile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (1^3), se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună pentru distanţa de până la 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru.

(1^8 ) În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară prevăzută la alin. (1^7), aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport. În situația în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete, diferența poate fi decontată din bugetele județelor/sectoarelor municipiului București.”.

Ordonanță de Urgență a fost aprobată de Guvern.

Sursă foto: smartpress.ro

555 pe 222 COSTACHE

Comentarii

570 pe 90 Costache