930×122 POSADA 5

Hală producție și împrejmuire teren

Anunț începere proiect ”Hală producție și împrejmuire teren” – Beneficiar: SC Adiglass Energy SRL

PROCEDURA COMPETITIVA – FURNIZARE ECHIPAMENTE

Citiți și: Anunț începere proiect „Hală producție și împrejmuire teren„ – Beneficiar: SC Adiglass Energy SRL

SC ADIGLASS ENERGY SRL, cu sediul social in Oras Stefanesti, sat Valea Mare-Podgoria, strada Drumul Ghiorman, nr. 408, Jud. Arges , COD POSTAL 117715 ,  Cod unic de inregistrare  27166944, J03/673/2010, beneficiar al contractului de finantare nr.  7527/ 30.12.2021, cod SMIS 138993, aferent investitiei  “ HALA PRODUCTIE SI IMPREJMUIRE TEREN”,  organizeaza prezenta procedura de achizitie pentru „FURNIZAREA URMATOARELOR  ECHIPAMENTE :

Caracteristicile sunt în conformitate cu specificatiile solicitate în „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”, accesibila la urmatoarea adresei URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi. Se va încheia  un contract de furnizare echipamente.

Descriere procedura: Obiectul contractului  este  furnizare produse

Durata contractului de achiziţie: 12 luni de la semnare contract, cu posibilitate de prelungire cu acordul ambelor parti.

Locul de livrare al produselor: Judetul Arges, Municipiul Pitesti, strada Digului nr. 40

Valoarea estimată a contractului: 12 400.00 euro fără TVA,

Cursul de referinta aplicabil in eventualitatea in care se vor depune oferte atat in lei cat si in alte monede (valute), pentru departajarea ofertelor d.p.d.v. al valorilor ofertate, este cursul peoiectului, respectiv 4.81

Locul şi modalitatea de depunere a ofertelor: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă vor fi anexate documentele prevăzute in „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”, accesibila la urmatoarea adresa URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi.

Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la urmatoarea adresa: Judetul Arges, Municipiul Pitesti, strada Depozitelor, nr. 41-43, Corpul 1 ( Hala M0), pana la termenul limita prevazut de calendarul procedurii.

Procedura aplicata: procedura competitiva conform Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

Criteriul de selectie este: oferta cu pretul cel mai mic.

Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 2- Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi depuse personal, prin posta sau curier la urmatoarea adresa: : Judetul Arges, Municipiul Pitesti, strada Depozitelor, nr. 41-43, Corpul 1 ( Hala M0), in atentia: Administrator – ADRIAN GHINESCU  – telefon contact: 0729.452.535, sau pot fi transmise prin e-mail la adresa [email protected],  in termenul prevazut in cadrul specificatiilor (calendarul procedurii)”.

Data limită pentru depunerea ofertei: 11.07.2022, ora 12.00,

Valabilitatea ofertei: 60 zile de la data emiterii.

 

SPALATORIE MURAY  555×222

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

570 X 90 POSADA 3