Donaris 930 x 122

angajator

EȘTI SALARIAT? AUTORITĂȚILE DIN ARGEȘ ATENȚIONEAZĂ

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) îi atenționează pe angajatorii din Argeș să se conformeze noilor cerințe din domeniul relațiilor de muncă, pentru a evita răspunderea contravențională. Avertismentul este în interesul salariaților din județ.

Citiți și: A început ploaia în Pitești, au început și accidentele

Printre altele, precizează ITM, prin ordonanța de urgență nr. 53/2017 de modificare a Codului Muncii a fost redefinită munca nedeclarată:

a)primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă în ziua anterioară începerii activităţii;

Citiți și: Descinderi în forță: Suspecți de ucidere din culpă și abuz în serviciu, duși la audieri

b)primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

c)primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;

d)primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

În primele trei situații mai sus menționate, amenda este de 20.000 de lei pentru fiecare persoană depistată prestând activitate în astfel de condiții, iar în cea de a patra, de 10.000 de lei pentru fiecare persoană depistată.

Angajatorii din Argeș primesc și alte atenționări din partea ITM, instituție condusă de fostul prefect Mihail Oprescu, atenționări în folosul salariaților.

1.Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat și se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă anterior începerii activității.

Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc și, totodată, are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă ori de câte ori se solicită.

Orice modificare a contractului individual de muncă în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

2.Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu anumite excepții (a se vedea titlul III, capitolul I, din Codul Muncii).

3.În ceea ce privește pauza de masă şi repausul zilnic, se va avea în vedere că salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive, iar în cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

4.Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.

5.Angajatorul are obligația de a le acorda salariaților liber în zilele de sărbătoare legală, reglementate la articolul 139 din Codul Muncii (1 şi 2 ianuarie – de Anul Nou; 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; prima şi a doua zi de Paşti; 1 mai – Ziua Internaţională a Muncii; 1 iunie – Ziua Copilului; prima şi a doua zi de Rusalii; 15 august – Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei; 1 decembrie – Ziua Naţională a României; 25 și 26 decembrie – prima şi a doua zi de Crăciun; două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora).

Amintim că ITM i-a atenționat pe angajatorii din județul Argeș și cu privire la respectarea Hotărârii de Guvern prin care salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va crește pe 1 ianuarie 2018 (amănunte puteți citi AICI).

New Profesional Consult-555×222
570 X 90 POSADA 3