930×122 CUMPANA 5

mioveni

O nouă ședință de Consiliu Local la Mioveni

Joi, 16 februarie 2023, de la ora 17.00, la sediul Primăriei Mioveni, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local.

Citiți și: Programul instituțiilor din Mioveni, în minivacanța de Rusalii

La această şedinţă sunt prevăzute 15 puncte şi se vor discuta mai multe proiecte de hotărâri, printre care:

– aprobarea graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în orașul Mioveni pentru anul 2023;

– aprobarea participării în cadrul apelului lansat prin Planul de Redresare și Reziliență, Pilonul I: Tranziție verde, Componenta C1: Managementul Apei, Investiția 1- Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizare prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, pentru Proiectul “Extindere alimentare apă și rețea canalizare menajeră B-dul Dacia (Pod Getica – Valea Stânii), oraș Mioveni;

Citiți și: Acțiune de ecologizare la Mioveni

– necesitatea asocierii într-un consorțiu administrativ a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Davidești cu Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Mioveni în scopul realizării serviciului public de transport local pe raza localității Davidești;

– aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Mioveni pentru anul 2023 ;

– aprobarea graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în orașul Mioveni pentru anul 2023;

– aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială orașul Mioveni prin Direcția de Asistență Socială și Clinica Dentară Dr. Maleki.

– aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică pentru serviciul de transport public local, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică prin asocierea Unității Administrativ – Teritoriale orașul Mioveni, prin Consiliul local al orașului Mioveni, în calitate de membru fondator (asociat), cu Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Davidești, prin Consiliul Local al comunei Davidești, județul Argeș etc.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei – https://emioveni.ro/…/proiectul_ordinii_16.02.2023.pdf, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Donaris 555×222

Comentarii

570 X 90 CUMPANA 3