New Profesional Consult 930 x 122

angajări

S.C. APĂ CANAL ANGAJEAZĂ

S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești organizează concurs pentru ocuparea postului de șef Serviciu citire facturare. Scopul postului:

Citiți și: Un spital face angajări

-coordonarea activităţilor de citire a contoarelor de apă, de analiză a consumurilor, de emitere şi distribuţie a facturilor de prestaţii apă şi canal;

-planificarea graficelor de efectuare a citirilor, a rutelor şi a deplasărilor cititorilor-încasatori şi ale cititorilor radio în teren;

Citiți și: Se dă startul confruntării între cele 10 cartiere din Pitești

-urmărirea şi raportarea către şeful ierarhic a datelor referitoare la eficacitatea şi eficienţa proceselor de citire şi facturare;

-analizarea alarmelor apometrelor cu citire la distanţă, blocarea la facturare a anumitor cantităţi care nu se încadrează în istoricul de consum al clientului şi nu sunt în concordanţă cu realitatea din teren, ţinând cont de caracteristicile punctului de consum şi deblocarea alarmelor după elucidarea situaţiei;

-urmărirea depistării consumatorilor clandestini prin propuneri de verificări în teren;

-implementarea strategiei de reducere a cantităţilor de apă nefacturată la nivelul sistemelor de alimentare cu apă aflate în administrarea S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti, pe domeniul specific de activitate.

Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului sunt următoarele: studii superioare tehnice/ economice/ juridice; cunoştinţe avansate de utilizare PC (Word, Excel, PowerPoint); permis de conducere categoria B, valabil; experienţă de minimum 5 ani în domeniul de activitate al studiilor absolvite. Constituie avantaj experienţa managerială, demonstrată prin funcţii de conducere ocupate în domeniul studiilor absolvite.

Concursul va consta într-o singură probă, respectiv interviu, care va include şi aspecte practice.

Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro, la secţiunea „Anunţuri“.

Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii după actul de identitate, actele de studii (diplomă de bacalaureat şi diplomă de licenţă), carnetul de muncă şi/sau adeverinţele de vechime în muncă (după caz) și după permisul de conducere la Ghişeul Unic al societăţii (Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24 A), până pe 22.10.2019 inclusiv, ora 16.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0248.217.399 în zilele lucrătoare, între orele 8 și 16.

[555x222px]-CampanieVanzari-ePitesti

Comentarii

New Profesional Consult 570×90