930×122 CAPRA 5

angajări

Se fac angajări fără concurs în Poliție! Zeci de posturi vacante – salariul ajunge și la 4646 lei

Inspectoratul General al Poliției Române a demarat procedura de ocupare, pentru perioadă determinată, de maxim 3 ani, a unui număr de 71 posturi vacante de agent de poliție specialitatea „ordine publică” din cadrul Poliției Române, în mai multe unități din țară, potrivit Europol.

Citiți și: Ofertă! Super sejur la mare! Doar pentru polițiști!

Posturi disponibile:

– IPJ Botoșani – 5 posturi;

Citiți și: Pitești: Poliția Rutieră a pus ”gând rău” motocicliștilor!

– IPJ Maramureș – 9 posturi;

– IPJ Satu Mare – 21 posturi;

– IPJ Suceava – 10 posturi;

– IPJ Tulcea – 21 posturi;

– IPJ Vaslui – 5 posturi.

Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când la nivelul Poliției Române se fac angajări pe o perioadă determinată, potrivit sursei citate.

Aceste angajări se fac în baza OUG nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, act normativ în baza căruia a fost elaborat OMAI nr. 39/2022 privind ocuparea, fără concurs, pentru o perioadă determinată, a posturilor vacante din unitățile M.A.I. care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică.

Înscrierea se realizează în perioada 21.06. – 01.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 01.07.2022 doar până la orele 16:00) online la adresa de e-mail a unităţii în al cărei stat de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează procedura.

Candidații vor trece printr-o examinare psihologică și medicală (în perioada 04.07. – 20.07.2022).

Ulterior aceștia vor trebui să susțină două probe: proba de evaluare a performanței fizice (în perioada 26.07.2022-02.08.2022), care constă în parcurgerea în întregime a unui traseu practic-aplicativ și proba scrisă (la data de 06.08.2022), care va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de angajare din cadrul IGPR din tematica şi bibliografia recomandată.

Condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească:

– să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

– să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

– să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale);

– dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

– să dețină permis de conducere categoria „B”;

– de asemenea, pentru a participa la procedură persoanele interesate trebuie să îndeplinească și condițiile de studii din fișa postului, pentru toate posturile în procedură, respectiv să fi absolvit studii medii cu diplomă de bacalaureat

În luna noiembrie a anului 2021, angajații MAI câștigau următoarele sume, potrivit mai.gov.ro

 

Sursă: sindicateuropol.ro

Foto principal: descriptiv

Donaris 555×222

Comentarii

25 de comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

SPALATORIE MURAY  570×90