SPALATORIE MURAY  930×122

bloc

LOCUINȚE DE VÂNZARE. VEZI PREȚURILE!

Locuințe de vânzare. În urma licitaţiei publice de pe 18.05.2017, în blocul T14 de pe strada 1 Decembrie din orașul Mioveni au mai rămas disponibile 6 apartamente pentru care vor putea depune dosare în etapa a 4-a:

Citiți și: Renault vinde pachetul majoritar de acțiuni la Dacia!

AP.3 – 180.200 de lei

AP.4 – 182.720 de lei

Citiți și: Mioveni: Şedinţă extraordinară de Consiliu Local

AP.11 + loc de parcare nr. 8 – 220.730 de lei

AP.12 + loc de parcare nr. 7 – 221.070 de lei

AP.20 + loc de parcare nr. 2 – 204.940 de lei

AP.23 – 269.930 de lei.

CRITERIILE OBLIGATORII pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii unei locuinţe din blocul T14 pentru a putea participa la licitaţia publică organizată în vederea vânzării acestor apartamente:

-Să fie tineri în vârstă de până la 40 de ani, indiferent de starea civilă (necăsătoriţi sau căsătoriţi);

-Să nu fi deţinut fiecare în parte şi să nu deţină în proprietate o locuinţă;

-Titularul cererii împreună cu membrii majori ai familiei sau singur (în funcţie de starea civilă a acestuia) să realizeze venituri confirmate prin documente justificative care să le/îi permită achitarea în rate a locuinţei: veniturile lunare ale familiei/solicitantului să fie de 3 ori mai mari decât cuantumul ratei lunare (calculată raportat la preţul de pornire al licitaţiei) + dobânda (4%/an).

-Titularul cererii împreună cu membrii majori ai familiei sau singur să facă dovada deţinerii sumei care se solicită drept avans (minimum 10% pentru apartamentele cu 2 camere).

-Cel puţin unul dintre soţii membri ai familiei care solicită cumpărarea unei unităţi locative sau solicitantul (dacă acesta este necăsătorit) să aibă domiciliul pe raza administrativ-teritorială a oraşului Mioveni, stabilit cel mai târziu la data de 01.01.2017, sau să fie angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată al unei societăţi de pe raza UAT Mioveni (contractul de muncă să fie încheiat înainte de 01.01.2017)

-Să nu aibă datorii la bugetul local.

-Să prezinte 3 giranţi.

În situaţia în care solicitanţii/solicitantul nu pot/nu poate prezenta 3 giranţi, se poate achita preţul adjudecat al apartamentului licitat prin contractarea unui credit bancar prin programul Prima Casă (în această situaţie, avansul pe care trebuie să-l deţină solicitantul este de minimum 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru apartamentul respectiv, conform HCL nr.53/2016).

Dosarele care vor fi depuse pentru cumpărarea unei locuinţe din blocul T14 vor fi constituite din următoarele documente:

-copii cărţi de identitate ale membrilor familiei/solicitantului;

-copie după pe contractul de muncă (dacă este cazul) al solicitantului sau adeverinţă eliberată de angajator (cu sediul pe raza UAT Mioveni) din care să rezulte că solicitantul este angajat cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată înainte de 01.01.2017;

-certificat de căsătorie (dacă este cazul);

-documente justificative din care să rezulte obţinerea unor venituri care să le permită achitarea locuinţelor ;

-dovada deţinerii avansului solicitat de Consiliul Local prin HCL nr.53/17.11.2016 (10% pentru apartamentele cu 2 camere);

-declaraţie notarială a fiecărui soţ/solicitantului că nu deţin şi nu au deţinut în proprietate o locuinţă;

-dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor faţă de bugetul local;

-declaraţii notariale şi adeverinţe pentru giranţi;

-dovada preaprobării de către bancă a dosarului de credit prin programul Prima Casă, pe baza veniturilor solicitanţilor (dacă este cazul).

Cererea tip care se va depune la dosar se poate descărca de pe site-ul Primăriei Mioveni, din secţiunea special destinată acestui proiect (http://www.emioveni.ro/criterii obligatorii solicitanților de locuinţe pentru Bl T14) sau poate fi solicitată la sediul instituţiei.

CALENDARUL ACŢIUNILOR PENTRU VÂNZAREA APARTAMENTELOR

-Perioada de depunere a dosarelor în vederea participării la licitaţie pentru  achiziţionarea  unei  locuinţe  din blocul T14 este   23.05.2017 – 08.06.2017;

-Odată cu depunerea dosarelor se va depune şi cererea de participare la licitaţie, în care se vor specifica: numărul apartamentului solicitat, numărul de ani pe care se vor eşalona ratele, avansul depus şi numărul de telefon al solicitantului;

-În perioada de depunere a dosarelor se va putea vizita blocul (locuințele de la parterul blocului) în zilele de 30.05.2017 şi 06.06.2017  între orele 10 – 17;

-După data de 08.06.2017 se vor analiza dosarele depuse de solicitanţii apartamentelor din blocul T14;

-În şedinţă publică se va aproba lista cu persoanele selectate pentru a participa la licitaţia organizată în vederea vânzării apartamentelor din blocul T14, etapa a 4-a. După aprobarea listei cu persoanele selectate se va organiza licitaţia publică deschisă.

ATENŢIE!

-În situaţia în care persoanele care au depus dosare în etapa a 3-a şi care au pierdut licitaţia doresc să depună din nou dosarul pentru a  participa la o nouă licitaţie pentru apartamentele rămase disponibile, avansul depus în contul oraşului Mioveni şi garanţia de participare la licitaţie  rămân valabile în cazul în care cuantumul avansului depus în etapa a 3-a reprezintă minimum 10% din preţul de pornire al apartamentului solicitat în etapa a 4-a.

-În caz contrar, înainte de licitaţie  se va putea completa avansul depus în etapa a 3-a, astfel încât la licitaţie să se poată face dovada că avansul de 10% din preţul apartamentului solicitat este în contul oraşului Mioveni.

Aceste persoane vor depune o nouă solicitare pentru etapa a 4-a de depunere a dosarelor, însoţită de certificat fiscal valabil şi adeverinţă din care să rezulte venitul net  realizat  în  luna  anterioară  depunerii dosarului. Dosarele se depun la Biroul Registratură din Primăria oraşului Mioveni, în perioada 23.05.2017 – 08.06.2017.

Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare la Biroul Patrimoniu din Primăria oraşului Mioveni (etajul 2, camera 17).

SPALATORIE MURAY  555×222

Comentarii

SPALATORIE MURAY  570×90