930×122 POSADA 5

arbori

PITEȘTI: LIBER LA TĂIERI DE ARBORI

Pitești: liber la tăieri de arbori. Pe 1 noiembrie 2016, în Pitești a început activitatea de tăiere şi toaletare a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe domeniul public şi privat al municipiului.

Citiți și: Sărăcia vine cu trenul în Pitești. Zeci de cerșetori, prinși la gară de polițiști

Cetăţenii care doresc tăierea şi/sau toaletarea arborilor şi arbuştilor pot depune o cerere la Primărie, care trebuie să cuprindă datele de identificare ale solicitanţilor, informaţii de contact şi expunerea pe scurt a problemelor care fac obiectul acesteia.

Ca urmare a solicitării primite, comisia de avizare a tăierilor de arbori de pe terenurile aparţinând domeniului public, formată din reprezentanţi ai Primăriei și ai SC Salpitflor Green S.A, din specialişti desemnaţi de conducerea Agenţei de Protecţia Mediului Argeş şi specialişti desemnaţi de conducerea Ocolului Silvic Piteşti, va analiza cererile care au ca obiect tăieri de la bază, tăieri de întreţinere sau de corecţie ori alte intervenţii asupra arborilor şi arbuştilor şi le va aviza sau le va respinge, motivat.

Citiți și: Pitești: Hoț la el acasă! I-a furat telefonul musafirului când nu era atent

Tăierile definitive şi de întreţinere şi/sau corecţie a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului se fac doar în baza avizului dat de comisie. Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi li se comunică solicitanților şi, după caz, serviciului specializat care umează să execute lucrările de tăiere/toaletare.

Tăierile definitive sunt tăierile făcute de la baza arborilor şi arbuştilor, care se avizează şi se execută în următoarele condiţii:

-arborele/arbustul este uscat ori prezintă un grad ridicat de uscare sau se află în stare fiziologică puternic degradată;

-arborele are vârstă biologică înaintată şi/sau prezintă pericol iminent de prăbuşire în cazul unor fenomene meteorologice extreme;

-arborele/arbustul este înclinat, fără semne de reechilibrare, prezentând pericol de prăbuşire;

-sistemul radicular al arborelui afectează reţelele tehnico-edilitare subterane sau structura de rezistenţă a unei construcţii;

-arborele/arbustul este situat pe amplasamentul unei viitoare construcţii, pentru care s-a obţinut autorizaţie de construire, în condiţiile legii;

-arborele se află la o distanţă mică faţă de zidurile clădirilor de locuinţe sau ale clădirilor în care se desfăşoară activităţi administrative ori comerciale şi creează în mod evident neajunsuri persoanelor care locuiesc sau, după caz, desfăşoară activităţi în acestea;

-coroanele arborilor aflaţi în pâlcuri se întrepătrund, ca urmare a nerespectării distanţelor minime de plantare sau creşterii necontrolate a acestora, ceea ce împiedică dezvoltarea normală şi armonioasă.

Tăierile de întreţinere şi cele de corecţie a arborilor/arbuştilor se execută numai în perioadele optime. Perioada optimă pentru tăierile de întreţinere de arbori şi arbuşti este perioada de repaus vegetativ, cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie. În perioada de vegetaţie, astfel de lucrări se aplică numai ramurilor uscate care pot fi uşor identificate. Fac excepţie de la tăiere nucii aflaţi pe domeniul public sau privat al municipiului Piteşti.

555 X 222 CUMPANA 2

Comentarii

SMART KIDS 570×90