930X122 MAIA

angajare

Primăria Pitești angajează!

Primăria Pitești angajează!

Citiți și: Pitești: Atelier de creație gratuit pentru copii, în Piața Primăriei

Primăria Piteşti organizează, în data de 25.05.2021, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției publice de execuție temporar vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios-Compartiment Relații Publice.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
–  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 7 ani;
– competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.

Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. „e”.

Citiți și: Instituție din subordinea Primăriei Pitești face angajări

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
25.05.2021, ora 10.00 – proba  scrisă;
31.05.2021, ora 10.00 – interviul.

Bibliografia/Tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului, se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 10.05.2021-17.05.2021.

SMART KIDS 555×222

Comentarii

SPALATORIE MURAY  570×90