SMART KIDS 930X122

angajare

Un nou concurs de angajare la Primăria Pitești!

Un nou concurs de angajare la Primăria Pitești!

Citiți și: Pitești: Schimbări în trafic. A fost înființată o nouă trecere de pietoni

Primăria municipiului Piteşti organizează, în data de 13.05.2021, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Direcției Servicii Publice și Achiziții-Compartimentul Monitorizare Învățământ, Cultură.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant, sunt:

Citiți și: Noul Duster, camuflat pe străzile din Pitești

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 1 an;

– competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT;

Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției prevăzută la lit. „e”.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
13.05.2021, ora 10.00 – proba scrisă;
19.05.2021, ora 10.00 – interviul.

Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia și atribuțiile stabilite în fișa postului se pot obține de pe site-ul instituției: primariapitesti.ro sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 12.04.2021-04.05.2021.

SMART KIDS 555×222

Comentarii

570 X 90 POSADA 3