New Profesional Consult 930 x 122

apa canal

APĂ CANAL: RECOMANDĂRI DACĂ FACTURILE PE CARE LE PRIMIŢI SUNT MAI MARI DECÂT DE OBICEI

Societatea Apă Canal a transmis un comunicat prin care informează clienţii cu privire la posibilităţile de remediere ale unor probleme care cauzează facturi mai mari decât în mod obişnuit.

Citiți și: Apă Canal, investiții uriașe în trei localități din Argeș

„Dacă factura de apă este mai mare decât de obicei și contorul vă arată un consum, cu toate robinetele închise și aparatele care folosesc apă oprite, este posibil să aveți pierderi de apă pe rețeaua interioară. Chiar dacă intervențiile pe rețelele interioare nu fac obiectul contractului de furnizare utilități apă-canal, încheiat cu Apă Canal 2000 SA, nu ne place ca apa de la robinet să se piardă. În dorința de a preîntâmpina facturarea unor cantități mari de apă provenite din pierderile interioare ale rețelei de alimentare cu apă potabilă, Apă Canal 2000 SA face tuturor abonaților săi următoarele recomandări:

• Verificați ca robinetele, dușul și vasul de toaletă să nu prezinte neetanșeități. Fiecare picătură contează: o picătură / secundă însumează 0,5 mc / lună. Un singur robinet sau vas WC, sau o fisură la rețeaua interioară care scapă 30 de picături în 10 secunde, vor duce deja la o pierdere lunară de 2,23 m3 apă!

Citiți și: Piteşti: Bogătani cu vile de lux, prinşi cu branşamente ilegale pentru furt de apă

Dacă firul de apă care se scurge datorită unui singur robinet sau vas WC defecte, sau a unei fisuri la rețelele interioare, este de 3 mm grosime, pierderea lunară poate depăşi
26,2 m3, mai mult decât echivalentul consumului normal de apă a PATRU persoane timp de o lună.

• Verificați periodic starea contorului de branșament și a rețelei interioare. Încercați să vizualizați eventualele scurgeri (pereți sau podea umede, picături de apă pe țevi/contor etc). Vă sfătuim să închideți toți consumatorii din casă (robinete, rezervorul vasului de toaletă) și să urmăriți cu atenție mecanismul contorului. Dacă observați că acesta încă înregistrează consum, aveți pierderi pe traseul rețelei interioare!

• Verificați indexul de pe apometru, cel putin o dată pe săptămână, nu numai la data la care se face citirea/autocitirea, puteți depista astfel eventualele pierderi de apă ce apar pe rețeaua interioară. Marimea pierderilor de apă este direct proporțională cu timpul de conștientizare, localizare și reparare a defectelor. Pentru acest lucru este foarte important să existe o monitorizare continuă a rețelei interioare, o mobilizare rapidă de localizare a pierderilor și o intervenție promptă și de calitate.

• Verificarea contoarelor şi înlocuirea acestora pe cheltuiala operatorului, se face dupa o perioada de 7 ani de la data montării ȋn instalaţie, conform normelor legale de metrologie. Toate aparatele de măsură montate de Operatorul Regional SC Apă Canal 2000 SA deţIn buletin de verificare metrologică emis de un laborator autorizat de Biroul Romȃn de Metrologie Legală. Verificarea metrologică se face şi la solicitarea scrisă a utilizatorului, în cazul în care are suspiciuni cu privire la înregistrarea cantităţii de apă consumată. Precizăm că în cazul în care apometrul este admis din punct de vedere metrologic, solicitantul suportă cheltuielile de verificare, demontare și montare.

Potrivit Contractului de furnizare, Apă Canal 2000 SA efectuează citirea contoarelor cu personal propriu, lunar. Dar, vă recomandăm să vă urmăriți propriul consum prin autocitire periodică, cât mai frecventă, operațiune simplă ce poate identifica eventualele creșteri nejustificate a consumurilor. Indexul apometrelor se poate transmite prin Contul Online disponibil pe www.apacanal2000.ro, e-mail: [email protected], pe numarul de WhatsApp:
0755147368 sau telefonic, la 0248/219.387.

Apa este esențială pentru viața pe planeta noastră. Pentru a prospera, ecosistemele planetei, societatea și economia au toate nevoie de apă proaspătă și curată în cantități suficiente. De mai mulți ani, protecția sănătății cetățenilor UE prin accesul sigur la apă potabilă de calitate este unul dintre elementele politicii UE.

“Apa este mai mult decât o condiţie a vieţii, ea este izvorul vieţii, este sângele albastru al Pământului. Apa este o bogăţie fără seamăn pe Pământ; cea mai curată, cea mai pură, sufletul Pământului.” (Antoine de Saint-Exupéry, “Terre des hommes”)”.

(Foto: descriptiv)

555×222  MAIA

Comentarii

570 X 90 CUMPANA 3