930×122 POSADA 5

angajare

Instituție importantă din Argeș face angajări!

Instituție importantă din Argeș face angajări!

Citiți și: Pitești. Anunț oficial! Publitrans angajează

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcții contractuale, de execuție, vacante, de consilier cadastru debutant, din cadrul Serviciului Cadastru – Biroul Avize și Recepții.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Citiți și: O școală renumită din Pitești angajează

Data de 9 mai 2023, ora 16.30, este data limită pentru depunerea dosarelor.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș, Pitești, str. Mr. Gh. Șonțu nr. 8A, telefon: 0248/218.850, e-mail: [email protected].

gic.ro

Comentarii

570 pe 90 Costache