Donaris 930 x 122

angajari la politie

O nouă rundă de angajări la Poliţie, în Argeş. Condiţii: permis auto, fără antecedente, fără tatuaje

IPJ Argeş angajează. Pentru ocuparea unui număr de 4 posturi vacante de ajutor șef post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

Citiți și: Poliţia Argeş angajează. Mai multe posturi scoase la concurs

– ajutor şef post la Postul de Poliţie CĂLDĂRARU din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Buzoești, funcţie prevăzută la poziţia 1190, din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de Poliţie CUCA din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurală Drăganu, funcţie prevăzută la poziţia 1288, din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de Poliţie VEDEA din cadrul Secției nr. 11 Poliție Rurală Poiana Lacului, funcţie prevăzută la poziţia 1412, din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de Poliţie BRĂDULEȚ din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Domnești, funcţie prevăzută la poziţia 1249/A, din statul de organizare al unităţii.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea / inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

o) să dețină permis de conducere categoria B;

p) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter ”secret de serviciu”;

q) să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Anunțul de recrutare, cu toate detaliile necesare înscrierii, precum și modelele documentelor, pot fi accesate gratuit pe adresa de internet a I.P.J. Argeș, fiind disponibile AICI.

Înscrierea se poate face inclusiv în zilele nelucrătoare, perioada limită fiind ora 16:00 din ziua de 24 noiembrie 2021. Cererile împreună cu documentele în volum complet, specificate în anunț, trebuiesc transmise numai online, la adresa de e-mail [email protected] , în perioada stabilită pentru înscriere.

Perioada de recrutare a început în ziua de 15 noiembrie 2021, și se va încheia în ziua de 24 noiembrie 2021, (în ultima zi, doar până la orele 16:00).

Data examenului scris este 23 decembrie 2021, fiind aceeași pentru toate posturile de ajutor de șef de post scoase la concurs la nivel național.

Donaris 555×222

Comentarii

Un comentariu

Donaris 570×90

Dacă vrei publicitate pe ePitesti.ro trimite mesaj la 0774 587 441 sau un email la [email protected] și te contactăm noi.

Trimite-ne știrea ta pe whatsapp la
0774 587 441