930 pe 122 COSTACHE

anunț

Primăria Budeasa, anunț important în atenția cetățenilor!

Primăria Budeasa, anunț important în atenția cetățenilor!

Citiți și: Argeș. Accident cu persoane rănite!

Primăria comunei Budeasa anunță că, în conformitate cu Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Budeasa în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

Citiți și: Budeasa! Încă o veste bună pe final de an!

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Pentru înscrierea în registru, completați datele dvs. în formularele ce se regăsesc pe noul site al primăriei: www.budeasa.inmeco.ro .

Formularul se poate completa și transmite la adresa de email a primăriei: [email protected] sau se poate depune personal la secretariat.

555 X 222 CAPRA

Comentarii

570 pe 90 Costache