930×122 CAPRA 5

bani

Sprijin în Educație: Se dau bani pentru acești elevi și studenți

Sprijin în Educație: Se dau bani pentru acești elevi și studenți

Citiți și: Schimbare majoră! Se întâmplă în toate sălile de clasă!

Elevii și studenții de până în 26 de ani ar putea primi 200 de euro, ca să-și cumpere calculatoare.

Aceștia pot depune cererile și dosarele cu actele doveditoare până pe 20 mai, potrivit unui proiect de ordin pus în consultare publică de Ministerul Educației.

Citiți și: Noi burse pentru elevi!

Este vorba despre cei care au venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei, scrie edupedu.ro.

Sprijin în Educație: Se dau bani pentru acești elevi și studenți

Anul trecut, peste 2.170 de elevi au fost selectați de Ministerul Educației pentru a primi 200 de euro, ajutor financiar, ca să-și achiziționeze calculatoare.

Calendarul complet pentru Euro 200, potrivit proiectului de ordin:

Stabilirea și numirea comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ: până la 10 mai

Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare: până la 20 mai

Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială: până la 7 iunie

Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat: 10–11 iunie

Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru: 20 iunie

Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor: 25 iunie

Depunerea contestațiilor: 1–4 iulie

Rezolvarea contestațiilor: 5-12 iulie

Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ: 12 iulie

Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru: 26 iulie

Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și distribuirea către inspectoratele școlare/universități: 9–23 august

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 26 august–6 septembrie Achiziționarea de calculatoare: 2 septembrie–16 octombrie

Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți: 20 august – 24 octombrie

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat: 21 august – 25 octombrie

Decontarea către operatorii economici: 26 august – 25 noiembrie

Proiectul de ordin poate fi consultat mai jos:

Proiect_Ordin_calendar_Euro-200_2024Download

Documentele necesare pentru obținerea banilor

Potrivit Hotărârii nr. 1.294 din 13 august 2004, pentru a obține ajutorul financiar, beneficiarii vor completa o cerere-tip.

Aceasta va fi depusă la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul.

Cererea va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte.

Cererea-tip va fi însoțită de următoarele document, potrivit art. 3 alin. (3) din hotărârea citată mai sus:

„a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de  2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

f) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

g) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

h) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.”, mai notează sursa citată.

Foto: Descriptiv

555×222 grota rece

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 X 90 POSADA 3