930×122 CUMPANA 5

budeasa

Budeasa: Ce trebuie să știi despre înscrierea la creșă ori la grădiniță

Budeasa: Ce trebuie să știi despre înscrierea la creșă ori la grădiniță

Citiți și: Revoltă la Budeasa! Primăria a cumpărat un SUV de 35 de mii €: „Ce urmează, vilă în Dubai?”

Primăria Budeasa anunță că prima etapă de înscriere la creșă ori la grădiniță se derulează între 31 mai și 23 iunie 2022.

Citiți și: Copil de 3 ani mort. I s-a făcut rău la grădiniță

Documentele necesare sunt:

cererea de înscriere la creșă/grădiniță

copie certificat de naștere copil

copie carte de identitate pentru fiecare părinte

copie certificat de căsătorie

adeverințe de venit pentru fiecare părinte (pentru Creșa de Stat, Grădinița cu Program Prelungit Budeasa Mare și Grădinița cu Program Prelungit Gălășești )

adeverință de venit de la ANAF pentru părinții care obțin venituri din alte activități (dacă sunt administratori/asociați unici într-o societate ori au activități independente) sau care NU realizează venituri;

copie hotarâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului, dacă este cazul;

copie hotarâre/sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;

fișa medicală de vaccinări potrivit reglementărilor în vigoare

documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice;

aviz epidemiologic și adeverință medicală conform căreia copilul este clinic sănătos și poate intra în colectivitate (Se vor aduce în prima zi de creșă/ grădiniță! Are valabilitate 48 de ore!);

Unitățile de învățământ școlarizează în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial, cu prioritate, în limita planului de școlarizare aprobat, copiii/elevii care au domiciliul în circumscripția școlară a unității de învățământ respective.

Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal

Prin urmare, fiecare copil va fi înscris în funcție de circumscripția școlară de care aparține.

Criteriile de departajare sunt:

existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;

existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Pentru CREȘĂ, ocuparea locurilor libere, după etapa de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (25-36 luni), grupa mijlocie (13-24 luni) și grupa mică (0-12 luni).

Pentru GRĂDINIȚĂ, ocuparea locurilor libere, după etapa de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (25-36 luni), grupa mijlocie (13-24 luni) și grupa mică (0-12 luni).

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiiilor, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează întâi copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile generale, apoi două și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile generale.

Criteriile specifice de departajare, elaborate de unitatea de învățământ și aprobate de ISJ Argeș, sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

Donaris 570×90