SMART KIDS 930X122

bani

Interzis în școli de la 1 septembrie 2022!

Interzis în școli de la 1 septembrie 2022!

Citiți și: Bani de la stat pentru cei peste 14 ani!

Părinții nu vor mai putea colecta bani pentru cadourile profesorilor, deoarece a fost eliminată această posibilitatea din noul Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), conform Edupedu.ro.

Regula intră în vigoare din 1 septembrie 2022.

Citiți și: Informație pentru toți elevii! Se interzice!

„Eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor”, arată Ministerul Educației.

De remarcat este că nu există sancțiuni în situația în care sunt părinți care strâng bani.

Concret, a fost modificată litera d) de la articolul 168. Astfel, a fost eliminată posibilitatea ca asociația de părinți să colecteze bani și au rămas doar activitățile ce vizează întreținerea și dezvoltarea bazei materiale: „d) poate susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii de învăţământ prin acțiuni de voluntariat”.

Înainte de această modificare, asociația de părinți putea să colecteze bani și donații de la persoane fizice sau juridice: „susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar”.

În Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar apare la art. 5 b) (ii) că li se interzice profesorilor să solicite, să accepte sau să strângă bani, deoarece generează corupție: „solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea”.

Foto: Decorex.ro

555 X 222 CAPRA

Comentarii

RAW FOTO 570 X 90