930×122 POSADA 5

angajare

Primăria Pitești, un nou concurs de angajare

Primăria municipiului Piteşti organizează, în data de 22.09.2021, ora 10,00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției publice de execuție temporar vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant, din Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios-Biroul Cadastru și Evidență Patrimoniu.

Citiți și: Anunț important de la Muzeul Județean Argeș

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor juridice, specializarea drept;

Citiți și: Primăria Pitești, mesaj pentru asociațiile de proprietari

– competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:

– 22.09.2021, ora 10.00 – proba  scrisă

– interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 07.09.2021 – 14.09.2021.

555 X 222 CAPRA

Comentarii

New Profesional Consult 570×90