930 pe 122 COSTACHE

academia de poliție

VREI SĂ FII POLIȚIST? ADMITERE 2017

Vrei să fii polițist? Admitere 2017. Cei care vor o carieră în Poliţia Română se pot înscrie în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Vă prezentăm oferta de școlarizare.

Citiți și: Pitești. „Bombardieri” în acțiune! S-au crezut VIP-uri într-un bar din Centru și au „uitat” să plătească!

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan-Cuza” din Bucureşti

Facultatea de Poliție – 290 de locuri la frecvență (dintre care 8 pentru cetățeni de etnie romă, 6 pentru cetățeni de etnie maghiară şi 4 pentru alte minorităţi) și 50 de locuri la frecvență redusă (pentru agenţii care au minimum 1 an de vechime în structurile Ministerului Afacerilor Interne)

Citiți și: Viteze năucitoare în Pitești! Un Audi a spulberat un BMW!

Facultatea de Științe Juridice și Administrative, specializarea Drept – 115 locuri la frecvență

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina – 554 de locuri (dintre care 14 locuri pentru cetățeni de etnie romă și 8 locuri pentru alte minorităţi)

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj Napoca – 150 de locuri (dintre care 6 locuri pentru cetățeni de etnie romă și 3 locuri pentru alte minorităţi).

Locurile la instituțiile de învățământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei și bărbați. Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se face de către structurile teritoriale de resurse umane de la inspectoratele de poliţie judeţene, respectiv de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti și la școlile de poliție candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1.să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România

2.să cunoască limba română scris şi vorbit

3.să aibă capacitate deplină de exerciţiu

4.să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic

5.să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs

6.să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat)

7.să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist

8.să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

9.să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani

10.să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege

11.să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 femeile

12.să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale)

13.să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale media de cel puţin 9, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului

14.să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ

15.să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pentru locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidații pentru locurile M.A.I. la instituții de învățământ superior şi la unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.)

Cererile de înscriere pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan-Cuza” se vor primi până pe 26 mai 2017, iar cele pentru admiterea la școlile de poliție, până pe 21 iulie 2017.

Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obţine de la serviciile de resurse umane din inspectoratele judeţene de poliţie, respectiv din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: www.politiaromana.ro  – Carieră – Admitere 2017.

555 X 222 CUMPANA 2

Comentarii

570 X 90 POSADA 3