930×122 POSADA 5

anaf

TERMEN IMPORTANT LA ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș (foto), informează contribuabilii că termenul pentru depunerea Declarației unice este 25 mai 2020.

Citiți și: Țepe în numele ANAF. Mai mulți români s-au trezit cu datorii la Fisc

Acest formular se utilizează atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.

Declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi în România, din: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă).

Citiți și: Telverde pentru contribuabilii care vor să reclame abuzuri

Declarația unică se depune și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activităţi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș precizează că declaraţia unică se depune astfel:

a)în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz);

b)prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

-prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);

-pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Pentru completarea și depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita asistență telefonică în domeniul fiscal sau IT la numărul 0314039160 sau la sediul unităților fiscale, anunță Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.

555×222  MAIA

Comentarii

570 X 90 CAPRA 3