New Profesional Consult 930 x 122

bad-economy

Noutati cu privire la persoanele fizice si juridice

Lecţia de economie a lui Crăciuneanu

Noutăţi cu privire la persoanele fizice şi juridice

Numărul de societăţi şi persoane fizice autorizate înfiinţate au scăzut neaşteptat de puţin pentru un an de criză. Unii au de mult planul de a investi, iar pe alţii nevoia i-a împins să înceapă o afacere. Aceasta fiind şi tema dezbaterii de astăzi.

Date statistice

Dimineaţa, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş este destulă lume, cea mai mare parte dintre cei aflaţi în preajma ghişeelor sunt veniţi pentru diverse menţiuni. Astfel, unii schimbă ceva în actele firmei, iar alţii îi suspendă activitatea, printre cei aflaţi, sunt însă destui cei care vor să-şi înfiinţeze o firmă. Din motive de criză, o parte din cei care deţineau societăţi cu răspundere limitată doresc a le transforma în persoane fizice autorizate, astfel spre exemplu, în perioada 01 ianuarie ac.- 25 mai ac. s-au înfiinţat 539 de PFA, iar 1073 de SRL şi SA şi-au suspendat activitatea, determinând o creştere de aproximativ 10 ori faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut.

Datele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului arată că, în primele patru luni din acest an, în România s-au înfiinţat aproape 45.400 de firme, faţă de peste 53.700 în ianuarie-aprilie al anului 2008. Se poate observă însă faptul că cel mai mult a scăzut înfiinţarea de societăţi cu răspundere limitată şi cele pe acţiuni, în comparaţie cu persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale ce s-au menţinut aproape constant. De exemplu, numai în luna aprilie 2009, s-au înfiinţat peste 4.100 de PFA, aproape tot atâtea cât în aceeaşi perioadă din 2008, şi anume 4.400. În schimb, numărul de SRL şi SA a scăzut de la aproape 9.000 în aprilie 2008 la aproximativ 5.000 luna trecută.

Contabilitatea entităţilor

Actul normativ principal care reglementează în ţara noastră contabilitatea este Legea 82 din anul 1991, acesta a suferit în timp mai multe modificări, fiind republicată nu mai puţin de trei ori, ultima oară fiind în data de iulie 2007.

Atât persoana juridică ce-şi ţine contabilitatea, cât şi terţe părţi interesate, ca de pildă investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice, mai ales cele cu atribuţiuni fiscale, angajaţii, au nevoie şi sunt îndreptăţiţi să primească informaţii cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie ale persoanei juridice respective.

Ne întrebăm retoric, cine sunt persoanele care sunt obligate prin lege să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie. Nu numai persoanele juridice organizează contabilitate, ci şi persoanele fizice care obţin venituri independente, altele decât veniturile a căror evidenţă este inclusă deja, exemplu, salariile. Mai mult, nu numai persoanele juridice a căror activitate are scop obţinerea de profit organizează contabilitate, ci şi acelea care desfăşoară activităţi non-profit sau reprezentanţele persoanelor juridice străine.

Contabilitatea poate fi organizată în partidă dublă, fiind în acest caz însoţită de contabilitatea de gestiune şi în partidă simplă.

Contabilitatea în partidă dublă presupune întocmirea balanţei de verificare, a tuturor registrelor de contabilitate obligatorii şi a situaţiilor financiare anuale. În esenţă, aceasta porneşte de la ideea existenţei unui echilibru între ceea ce deţine o întreprindere şi sursele de provenienţă a acelor bunuri.

Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, contabilitatea se organizează potrivit cadrului legal, la care se adaugă reglementări pentru instituţiile financiare nebancare, actul principal fiind Ordinul 2 din 01 iunie 2006, cu modificările ulterioare.

Contabilitatea în partidă simplă reprezintă o excepţie, ce presupune întocmirea unor formulare şi registre contabile specifice, cum ar fi, registrul jurnal de încasări şi plăţi. În esenţă, acest sistem de contabilitate, porneşte de la ideea înregistrării simple doar a raporturilor entităţii cu terţii şi doar într-una din coloanele unui cont. O altă particularitate este aceea legată de venitul brut fiind cel încasat efectiv într-un an calendaristic, indiferent de perioada în care s-au efectuat prestaţiile.

Informaţii privind înfiinţarea PFA-urilor

Pentru a înfiinţa o persoană fizică autorizată sunt necesare următoarele înscrisuri: copia serox a cărţii de identitate şi a dovezii sediului, constând în contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, actul de donaţie, certificatul de moştenire, adeverinţă de rol, extrasul de carte funciară, iar în situaţia în care sediul se află într-un apartament de bloc, este necesar şi o adeverinţă de acord semnată de locatarii imobilului respectiv.

Actele enumerate se vor depune la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, împreună cu un formular tipizat, document ce se procură de la instituţia în cauză sau de pe site-ul www.onrc.ro.

Numărul intitulat EORI

Firmele autohtone care desfăşoară activitatea economică de import sau export de bunuri, cu celelalte state din Uniunea Europeană trebuie să dispună de un număr intitulat EORI din data de 1 iulie ac, acesta este un număr unic care implicit se va transmite Comisiei Europene, potrivit prevederilor codului vamal comunitar şi în baza Ordinului 691 din 18 februarie ac.

Autoritatea Naţională a Vămilor recomandă firmelor să solicite atribuirea acestui număr de la direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, pentru evitarea unor blocaje sau crearea unor neplăceri legate de timpul de aşteptare aferent desfăşurării operaţiunilor de vămuire ulterioare datei menţionate.

Cererea de acordare a numărului EORI se completează utilizându-se aplicaţia „EORI-RO”, aflate pe pagina de internet www.customs.ro.

Următorul articol, se va intitula „Cum sunt sprijinite IMM-urile din statele europene ?”.

Viorel Crăciuneanu

[email protected]

555×222  MAIA

Comentarii

570×90 MAIA