Donaris 930 x 122

bilanț 2018

INVESTIȚII ÎN MIOVENI. LISTA COMPLETĂ

Investiții în Mioveni. Lista completă. După cum v-am mai informat, conducerea Primăriei Mioveni a prezentat aseară, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul 2018 și proiectele pentru oraș. Revenim cu informații statistice. Potrivit sursei citate:

Citiți și: Construirea unui spital nou la Pitești, în dezbatere

CABINET PRIMAR

Audienţe primar – 263;

Citiți și: Noi echipamente pentru Spitalul Orășenesc Mioveni

Vizitatori site-ul Primăriei Mioveni – 24.721;

Utilizatori înregistrați cu cont pe platforma Mioveni City App – 1.500.

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ – GHIŞEU UNIC

Adrese înregistrate (perioada 1 ianuarie – 20 decembrie 2018) – 34.650;

Adrese trimise prin poştă – 14.483;

Înregistrări interne – 211.

SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI

Dispoziţii pentru anul 2018 (1 ianuarie – 20 decembrie 2018) – 1.158;

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni – 241;

Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni aprobate – 223;

Şedinţele pe comisii ale Consiliului Local Mioveni – 24;

Şedinţele ordinare ale Consiliului Local Mioveni – 11;

Şedinţele extraordinare ale Consiliului Local Mioveni – 5;

Şedinţe de îndată – 1.

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

S-au înregistrat 19 solicitări de informaţii de interes public. Nu s-au primit reclamaţii administrative. Nu au fost  cazuri de plângeri în instanţa de judecată.

În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2018 nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea acestei legi.

Numărul proceselor verbale de afişare a fost de 257.

Numărul total al ştirilor şi comunicatelor transmise în perioada 1ianuarie – 20 decembrie 2018 este de aproximativ 1.400, iar al conferințelor de presă la nivel de instituție a fost de 7.

DIRECȚIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

-156 de dosare privind acordarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav;

-64 de dosare privind acordarea salariilor asistenților personali;

-50 de dosare privind acordarea ajutorului social;

-48 de dosare privind alocația de susținere a familiei;

-6 dosare privind acordarea ajutorului de urgență, în valoare de 8.000 de lei;

-52 de dosare privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze;

-27 de dosare privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne;

-100 de dosare privind acordarea unei mesei calde la Cantina Socială;

-580 de dosare privind acordarea indemnizatiei pentru creșterea copilului;

-380 de dosare privind acordarea alocației de stat pentru copii;

-7 dosare privind acordarea ajutorului de înmormântare;

-950 de anchete sociale pentru încadrarea persoanelor în grad de handicap;

-20 de anchete sociale pentru stabilire curator;

-7 dosare privind stabilirea plasamentului familial;

-5 dosare privind stabilirea plasamentului rezidential;

-60 de dosare privind copii ai căror parinți sunt plecați în străinătate;

-34 de dosare privind evaluarea situațiilor persoanelor adulte internate în centrele de îngrijire.

FUNDAŢIA CONSORȚIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

Beneficiari care au servit 2 mese pe zi – 61;

Beneficiari care au primit ajutor financiar – 4 , în valoare de 14.500 DE lei;

Persoane vârstnice asistate la domiciliu – 10;

Copii în situaţie de abandon şcolar – 16.

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

Căsătorii oficiate – 267;

Decese înregistrate – 120.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

Cărţi de identitate eliberate şi preschimbate – 6.862;

Cărţi de identitate provizorii – 312;

Schimbări de domiciliu – 2.344;

Vize de reşedinţă – 451.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

În anul 2018, au fost elaborate 711 dispoziţii privind domeniul resurse umane – salarizare şi organizare. S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

-230 de adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

-587 de adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;

-21 de rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local privind domeniul resurse umane;

-20 de adeverințe de pensionare peste foștii salariați ai SC Regom Serv SA.

S-au organizat 3 examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei. De asemenea, au fost organizate 13 concursuri pentru ocuparea unui număr de 13 posturi vacante sau temporar vacante din instituţie, la care au participat 57 de candidaţi.

COMPARTIMENT CONTABILITATE:

Valoarea B.V.C. pentru anul 2018 – 205.724,95 de mii de lei;

Valoarea realizată – 211.378,29 de mii de lei;

Sume proprii – 85.491 de mii de lei;

Valoarea realizată – 85.620,82 de mii de lei;

Sume defalcate din TVA – 19.179,22 de mii de lei;

Valoare realizată – 19.089,54 de mii de lei;

Valoarea investiţiilor – 151.070,35 de mii de lei;

Valoarea realizată – 91.501,91 de mii de lei;

Excedent – 15.345,18 mii de lei.

ÎNVĂŢĂMĂNT

Cheltuieli de funcţionare – 8.059,50 de mii de lei (realizat 7.054,43 de mii de lei);

Cheltuieli de investiţii – 6.889,00 de mii de lei (realizat 1.600,00 de mii de lei).

SĂNĂTATE

Cheltuieli de funcţionare – 4.385,0 de mii de lei (realizat 4.106,83 de mii de lei);

Cheltuieli de investiţii – 117.626,21 de mii de lei (realizat 117.297,52 de mii de lei);

SERVICII PUBLICE

Cheltuieli de funcţionare – 7.159,89 de mii de lei (realizat 6.120,51 de mii de lei);

Cheltuieli de investiţii – 8.876,14 mii de lei (realizat 3.177,86 de mii de lei).

COMPARTIMENT CONSTATARE IMPUNERE ŞI ÎNCASARE

Certificate de atestare fiscală – 6.627;

Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri – 1.746;

Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe terenuri – 1.115;

Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe autoturisme – 2.369;

Cereri depuse şi aprobate de acordare de scutiri/reduceri la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane fizice şi cu handicap, locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia – 561, suma totală acordată fiind de 100.062 de lei.

COMPARTIMENT URMĂRIRE VENITURI

Au fost înregistrate 432 de plăți în sistemul de plată on-line, pentru suma de 123.575 de lei.

Valoarea amenzilor contravenționale primite spre încasare în anul 2018 a fost de 516.505 lei. Valoarea amenzilor contravenționale încasate: 1.265.677 de lei.  Valoare amenzi contravenționale datorate de contribuabilii declarați  INSOLVABILI : 715.706,24 lei. Valoare amenzi contravenționale aflate în sold: 1.438.660 de lei.

Au fost deschise 2.700 de dosare de executare la persoane fizice, în cadrul cărora s-au incasat :

-763.671,77 de lei în urma somațiilor emise;

-438.844,63 de lei în urma popririlor înființate asupra veniturilor realizate.

Au fost deschise 146 de dosare de executare la persoane juridice, în cadrul cărora s-au încasat :

-420.443,89 de lei în urma somațiilor emise;

-36.781,75 de lei în urma popririlor înființate asupra veniturilor realizate.

Au fost înregistrate în evidența fiscală 26.032 de persoane care au achitat suma de 2.284.413 lei pentru TAXA DE SALUBIZARE.

Au fost acordate scutiri de la plata taxei de gunoi pentru 652 de persoane cu handicap, în cuantum de 49.334,51 de lei.

Au fost deschise 6 dosare pentru transformare amenzi contravenționale în muncă în folosul comunității, pentru suma de 22.038 de lei. Au prestat muncă în folosul comunității 30 de persoane, prin Serviciul de Probațiune, 1 persoană prin Ordonanța Procurorului și 6 persoane pentru mandate din amenzi contravenționale.

De asemenea, sunt sub supraveghere un număr de 24 de mandate de muncă în folosul comunității pentru 2.676 de ore, care reprezintă contravaloare sumei de 74.906 lei.

COMPARTIMENT URBANISM

Adeverinţe de nomenclator stradal eliberate – 800;

Autorizaţii de construcţii – 437;

Certificate de urbanism – 633.

COMPARTIMENT PROIECTE EUROPENE

În anul 2018 s-a continuat implementarea proiectelor în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II):

-”Reabilitarea termică a clădirilor : „Școală – clădire principală P+2, Atelier Școlar – P, Sală de Sport – P care aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni”, „Construire corp grădiniţă – completare subansamblu funcţional” și Grădiniţa Campionii.

De asemenea, se continuă demersurile pentru obținerea unei finanțări în cadrul aceluiași program PNDL II pentru obiectivul „Pod peste râul Argeșel, cartier Racovița, între DN 73D și DC 85” .

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

În anul 2018 au fost realizate achiziții publice în valoare de 44.418.113,38 de lei fără TVA, din care 205 achiziții directe de produse, servicii și lucrări, în valoare de  6.755.426,66 de lei fără TVA .

S-au organizat proceduri de atribuire pentru următoarele contracte:

-Licitație Deschisă consolidare versant str. Uzinei – 897.981,24 de lei fără TVA;

-Licitație Deschisă Sala Sporturilor (rest de executat ) – 27.838.074,6 lei fără TVA;

-Licitație Deschisă modernizare străzi – 3.226.715,51 de lei fără TVA;

-Procedură Simplificată extindere rețea alimentare cu apă și canalizare menajeră pe străzile Prunilor, Dealul Viilor, Perilor, Aleea Poienii și Bisericii și traseul Liceu “Iulia Zamfirescu” – Bl.M9  și  relocare microstație strada Munteniei – 1.473.955,86 de lei fără TVA;

-Procedură Simplificată reabilitare termică a clădirilor: Școală – clădire principală P+2, Atelier Școlar – P, Sală de sport – P care aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni – 2.025.959,51 de lei fără TVA;

-Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pictură în tehnică mozaic la Catedrala cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – 2.200.000,00 de lei fără TVA.

COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII

Investiții finalizate:

-Amenajare parcare CT3;

-Asfaltare strada Soarelui;

-Modernizare sistem de stocare apă potabilă în cartierul Racovița;

-Reabilitare sală de sport Școala “Liviu Rebreanu”;

-Recompartimentare Clădire Multifuncțională Făgetu în vederea amenajării unor spații cu destinație grădiniță.

Investiții în derulare:

-Execuţie Spital Orăşenesc Mioveni;

-Sala Sporturilor;

-Modernizare străzi;

-Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare menajeră;

-Consolidare versant str. Uzinei;

-Amenajare trotuare și rigole str. Colibași;

-Recompartimentare Clădire Multifuncțională Colibași în vederea amenajării unor spații cu destinație grădiniță.

Proiecte:

-Acoperiș tribună Stadion Orășenesc Mioveni;

-Amenajare trasee turistice;

-RK sală de sport Școala “George Topârceanu”;

-Sistematizare curte catedrală;

-Amenajare spațiu camping pentru rulote, zona picnic Făget;

-Amenajare corp C – Grup Școlar Mioveni;

-Clădirea CT4 va fi transformată în sală de sport.

COMPARTIMENT PATRIMONIU

Actualizări cărți funciare – 7

Avize obținute în vederea autorizării lucrărilor de investiții – 122

Acte adiționale la contracte de închiriere – 20

Acorduri pentru ocuparea temporară a domeniului public – 18.

Extinderi de retele de gaze naturale pe străzi din orașul Mioveni:

-Strada Egalităţii – 133.170,52 de lei cu TVA

-Strada Dinicu Golescu (tronson 1) – 184.921,24 de lei cu TVA

-Strada Nicolae Racoviceanu – 5.745,32 de lei cu TVA

-Aleea Mihail Sorbu – 180.653,90 de lei cu TVA

-Dealul Viilor (tronson 2) – 80.900,96 de lei cu TVA

-Strada Preot Ghe.Frînculescu – 56.931,98 de lei cu TVA

-Aleea Poienii (3 tronsoane) – 41.034,77 de lei cu TVA

-Strada Dinicu Golescu (tronson II) – 45.488,94 de lei cu TVA.

Extinderi de rețele de alimentare cu energie electrică pentru consumatorii casnici din Mioveni:

-Aleea Poienii – 65.333,68 de lei cu TVA

-Strada Argeșelului – 47.029,08 lei cu TVA

-Străzile Dealul Viilor, Prunilor și Perilor – 680.013,60 de lei cu TVA

-Strada Dinicu Golescu – 41.589,69 de lei cu TVA.

COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

Nr. de cereri primite – 2.934;

Nr. de adeverinţe de rol agricol – 2.509;

Nr.de cereri pe probleme de fond funciar – 280;

Nr.de adrese de la alte instituţii – 100;

Nr. de atestate de producător – 18;

Nr.de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol – 18;

Nr. situaţii statistice – 9.

SERVICIU CORP CONTROL

-601 adrese privind răspunsuri la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

-Au fost întocmite 163 de note de constatare la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

-Au fost întocmite 4 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor (6/legea 50/1990, în cuantum de 4.000 de lei și 2 avertismente în baza Legii nr.145/2014 și OUG nr.99/2000).

SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

-4 campanii de ecologizare la nivel local, în parteneriat cu şcolile de pe raza oraşului şi cu SC. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni,  Poliția Locală Mioveni și SC. Automobile Dacia Renault SA.

-2 campanii de colectare selectivă şi reciclarea deşeurilor electrice şi electronice (DEEE), în parteneriat cu A.D.I. Servsal, Asociația Ecopoint şi Asociația Ecopoint și RecoBat.

COMPARTIMENT MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE PRELUATE

-În cadrul cabinetelor medicale școlare au fost efectuate 16.904 consultații;

-S-au efectuat 538 de consultații stomatologice;

-260 de teme de educație sanitară pentru sănătate au fost susținute de către cadrele medicale școlare;

-S-au asigurat 80 de consultații gratuite persoanelor vârstnice.

COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI

Nr. acorduri de funcţionare – 470, în valoare de 9.400 de lei;

Nr. autorizaţii eliberate pentru activitatea de alimentaţie publică – 12, în valoare de 12.000 de lei;

Nr. vehicule înregistrate – 12.

COMPARTIMENT SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

În cursul anului 2018 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni după cum urmează:

a)Intervenţii la incendii:

-incendii culturi agricole şi mirişti – 4 stinse

-incendii construcţii – 1.

b)Intervenţii la inundaţii:

-2 gospodării

-reclamaţii sesizări cetăţeni în număr de 11, toate rezolvate în mod direct de SVSU.

De asemenea, au fost eliberate 14 de permise de lucru cu foc deschis pentru arderea resturilor vegetale şi verificarea respectării măsurilor stabilite în aceste permise.

COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

-Un exerciţiu de protecţie civilă cu tema “Accident nuclear pe platforma ICN la reactorul TRIGA”, în care s-a urmărit în special activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă și a formaţiunilor specializate în alarmare, cercetare, adăpostire şi evacuare.

Au participat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului cu echipe specializate, structuri ale M.Ap.N., D.S.P., ABAAV., I.P.J., Mediu, jandarmi, Ambulanţa Mioveni, SMURD,  Spitalul „Sf. Spiridon”, F.C.N., I.C.N., S.V.S.U. Mioveni, SC. VULTURUL, SC. S.Ed.C. Mioveni, Grupul Şcolar Colibaşi, Şcoala “George Topârceanu” şi alții.

De asemenea, au fost identificate 185 de subsoluri de bloc în vederea folosirii lor ca adăposturi de protecţie civilă.

POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

Persoane legitimate – 4.060.

Persoane avertizate în scris – 468.

Persoane sancţionate contravenţional cu amendă – 437.

Suma totală amenzi în anul 2018 – 106.792 de lei.

S-au rezolvat 2.425 de sesizări scrise, 157 de sesizări telefonice şi 988 de sesizări primite de la dispeceratul camere video, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a poliţiştilor locali.

DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO

În cursul anului 2018, prin intermediului camerelor video ale sistemului de supraveghere au fost constatate 2.096 de fapte (1.485 de sesizări, 313 solicitări telefonice și 298 de cereri de vizionare), care au fost direcționate către echipajele mobile ale Poliției Române și ale Poliției Locale.

Printr-un număr de 93 de adrese scrise au fost solicitate și puse la dispoziția organelor de cercetare ale Poliției Române și Poliției Locale peste 81 de ore de filmări prin intermediul camerelor video ale sistemului de supraveghere, fiind furnizate 75 de CD-uri și DVD-uri și 165 de capturi foto.

Au fost furnizate 20 de listinguri către Poliția Română de pe camerele prevăzute cu licențe de recunoaștere și stocare automată a numerelor autovehiculelor, camere amplasate la intrările/ieșirile în/din oraș.

Numărul total al maşinilor care au intrat în oraşul Mioveni de la începutul anului 2018 și până pe 20 decembrie este de 5.952.449, iar al celor care au au ieşit din Mioveni, de 7.229.955.

Donaris 555×222

Comentarii

Donaris 570×90

Dacă vrei publicitate pe ePitesti.ro trimite mesaj la 0774 587 441 sau un email la [email protected] și te contactăm noi.

Trimite-ne știrea ta pe whatsapp la
0774 587 441