930×122 CAPRA 5

apa canal

Pitești: Cea mai bogata societate subordonata Primăriei – angajează

SC Apă Canal 2000 SA Pitești, societate subordonată Consiliului Local, organizează un concurs pentru ocuparea unui post de inginer de specialitate la Serviciul Achiziţii Aprovizionare.

Citiți și: 17 milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate Pitești – Călinești

Atribuţiile postului constau în întocmirea de documentaţii de atribuire pentru beneficiarii de fonduri publice, în principal în ceea ce privește elaborarea/verificarea caietelor de sarcini aferente procedurilor de achiziții publice privind produsele, echipamentele, serviciile și lucrările având ca obiectiv proiectarea/ execuția/extinderea/ modernizarea/ reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.

Citiți și: Noul Duster, camuflat pe străzile din Pitești

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu cu probă practică.

Candidaţii vor depune cerere generală, Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societății la secțiunea „Clienți – Formulare), un curriculum vitae (CV), cazier judiciar (în original) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii, carnetului de muncă şi/sau adeverinţelor de vechime în muncă/ fișa postului/ recomandații, pe adresa de e-mail [email protected] sau le vor depune la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 23.09.2021, inclusiv, ora 16:00.

555 X 222 CUMPANA 2

Comentarii

570×90 MAIA