New Profesional Consult 930 x 122

Pitesti

NOI REGULI PENTRU PUBLICITATE ÎN PITEȘTI

Primăria Municipiului Pitești a inițiat demersurile pentru actualizarea Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Pitești aprobat Prin HCL nr. 363/2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată și ale Legii nr. 154/2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
Pe raza municipiului Pitești, sunt delimitate următoarele zone de publicitate: a) zona de publicitate lărgită. b) zona de publicitate restrânsă.
Zona de publicitate lărgită cuprinde teritoriul Municipiului Pitești cu excepția zonei de publicitate restrânsă.  În zona de publicitate lărgită se pot amplasa, în condițiile Legii nr. 185/2013 și ale prezentului Regulament toate categoriile de mijloace de publicitate.
Zona de publicitate restrânsă cuprinde:
a) Zona centrală a municipiului Pitești, definită conform HCL nr. 204/2004 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona centrală a Municipiului Pitești; b) zonele din raza de protecție a monumentelor istorice clasificate conform prevederilor legale; c) siturile urbane: str. Târgu din Vale, b-dul Republicii între Gara de Sud și Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” Pitești, str, Sf. Vineri, str. Crinului. La zonele de publicitate restrânsă se adaugă și zonele de publicitate restrânsă stabilite prin lege, respectiv în perimetrul protejat al monumentelor și siturilor istorice, al monumentelor de for public, al monumentelor naturii sau al monumentelor de arhitectură și/sau al clădirilor cu valoare ambientală. Mijloacele de publicitate din zonele de publicitate restrânsă nu trebuie să altereze, prin amplasare, dimensiuni, formă și grafică caracteristicile arhitecturale și ambientale ale zonei. În zonele de publicitate restrânsă se pot amplasa următoarele categorii de mijloace de publicitate: a) mijloace de publicitate temporară și proiecte publicitare speciale; b) mijloace de publicitate ce intră în categoria celor de utilitate publică; c) mobilierul urban ca suport publicitar; b) mijloace de publicitate care au un sistem propriu de susținere în raport cu pământul sau pe fațadele clădirilor: firme, indicatoare publicitare direcționale/panouri direcționale, bannere, mesh-uri, ecrane și publicități luminoase cu dimensiuni de maximum 4,00 mp; panouri publicitare cu dimensiuni de maximum 4,00 mp.
Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situații:
a) în ariile naturale protejate de interes național și internațional, cu excepția intravilanelor incluse în acestea; b) în spații verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită; c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuințe colective; d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților administrației publice locale și centrale, precum și ale instituțiilor publice, cu excepția afișajelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul sediilor; e) pe arbori; f) pe zona carosabilă a străzilor și a drumurilor, indiferent de categoria acestora; g) pe obiectele de artă monumentală și monumentele de for public; h) pe monumentele istorice, cu excepția firmelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul clădirii și a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare în condițiile prezentei legi; i) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situația în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistență și/sau stabilitatea și integritatea elementelor constructive și decorative ale anvelopei clădirii; j) în incinta și pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcașurilor de cult, troițelor, scuarurilor, parcurilor și grădinilor publice; k) în zonele în care a fost restricționată sau interzisă publicitatea prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate; l) în interiorul intersecțiilor și al sensurilor giratorii, în spațiul destinat circulației autovehiculelor și semnalizării rutiere, în zone în care desfășurarea în condiții normale a traficului ar putea fi perturbată; m) pe parapetele și/sau pereții pasajelor rutiere subterane și supraterane ori sub poduri; n) pe semnele de circulație, inclusiv pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de susținere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicații sau orice alt tip de stâlpi amplasați în localități sau de-a lungul arterelor de circulație; o) în zona de protecție a autostrăzilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulație a autostrăzilor sau drumurilor naționale expres, precum și pe benzile laterale de protecție a sensurilor de circulație; p) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluții independente autoportante în traversarea drumului. Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor.
Se interzic amplasarea și utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică, cu excepția vehiculelor publicitare utilizate în condițiile prezentei legi. Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conținut, dimensiuni și culori în combinații specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum și a indicatoarelor de orientare și informare. Atunci când, pe fațada sau calcanul unei clădiri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu excepția firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune și încadrare simetrică, pe fațada sau calcanul clădirii. Este interzisă amplasarea oricărui mijloc de publicitate pe stâlpii de telecomunicații din lemn și/sau pe cei special destinați susținerii semafoarelor. Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanță mai mică de 2,00 m față de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice și/sau juridice, fără acordul scris al proprietarilor, și numai dacă, prin această amplasare, nu se afectează accesul și utilizarea fără îngrădire a proprietății și/sau nu se estompează în niciun fel vizibilitatea din și înspre proprietate. Se interzice obturarea vizibilității indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcțiilor, instalațiilor și a celorlalte mijloace de publicitate, plantațiilor rutiere și a oricăror altor obstacole. Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate pe zona de acționare a indicatoarelor de presemnalizare a trecerilor pentru pietoni și a locurilor frecventate de copii. Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în interiorul sensurilor giratorii, în ampriza și în zonele de siguranță, precum și pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții. (5) Se interzice lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

EcoMoto 570×90