930×122 CAPRA 5

bani

Bani de la stat pentru crescătorii de animale

Peste 95.000 de crescători de animale vor beneficia de bani de la stat, a anunțat astăzi, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, potrivit agerpres.ro

Citiți și: Incredibil! Elev pus să dea banii de bursă înapoi

Suma totală este în valoare de 454 de milioane de lei. Acești bani vor compensa o parte din pierderile pe care crescătorii de animale le-au înregistrat în ultimii doi ani, cauzate de restricţiile sanitare şi perturbarea lanţurilor de aprovizionare.

Ordonanţa de Urgenţă stabilește speciile, beneficiarii, criteriile de eligibilitate, documentele justificative, durata schemei şi valoarea ajutorului de stat, precum şi regulile procedurale pentru implementarea schemei de ajutor de stat.

Citiți și: Statul dă bani lunar pentru tineri, până la vârsta de 26 de ani

Schema de ajutor de stat se acordă:

– în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfășoară activitate de creștere a bovinelor;

– în sectorul suine, crescătorilor persoane juridice, precum și întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate, după caz, care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în exploatații autorizate sanitar veterinar;

– în sectorul avicol, crescătorilor de păsări întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de reproducţie tineret și adulte și/sau de incubație şi/sau de creştere a păsărilor pentru carne sau de creștere a tineretului de înlocuire și a găinilor adulte pentru ouă consum în exploatații autorizate sanitar veterinar.

Pentru acordarea ajutorului de stat, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;

b) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019;

c) să dețină, la data depunerii cererii, bovine în exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, înregistrate în RNE, pentru categoria prevăzută

d) să dețină, la data depunerii cererii, exploataţie autorizată sanitar veterinar, pentru categoriile prevăzute

Sectorul bovine

În sectorul bovine, ajutorul de stat se acordă beneficiarilor, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga şi bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE. Cuantumul pe cap de animal se calculează prin raportarea plafonului prevăzut la efectivul total de bovine eligibile.

Sectorul suine

În sectorul suine, ajutorul de stat se acordă beneficiarilor, astfel: pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută în anul 2021, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine, respectiv suine la îngrăşat şi/sau scroafe şi scrofiţe montate, denumite în continuare animale de reproducţie femele, cu scopul de a menţine exploataţia în bune condiţii tehnologice; pentru efectivele de suine, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual aferent anului 2021/efectivul mediu anual eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor în anul 2021 pentru categoria de animale de reproducţie femele şi/sau efectivul livrat în anul 2021/efectivul eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor în anul 2021 pentru categoria de suine la îngrăşat.

Cuantumul ajutorului de stat în sectorul suin este de 10 euro/UVM, echivalent în lei pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare.

Sectorul avicol

În sectorul avicol, cuantumul pe UVM se calculează prin raportarea plafonului alocat la efectivul total de păsări eligibile, echivalent UVM, şi la capacitatea totală de producţie a staţiilor de incubaţie, echivalent UVM.

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol se acordă astfel: pentru efectivele de păsări, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare aferent anului 2021/efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor în anul 2021 şi/sau efectivul de pui de carne cu vârsta peste 35 zile şi/sau pui de curcă cu vârsta peste 71 zile, livraţi în 2021/efectivul eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor în anul 2021 şi/sau efectivul mediu anual de tineret de reproducţie aferent anului 2021 şi/sau efectivul mediu anual de tineret de înlocuire pentru găini ouătoare aferent anului 2021 şi pentru capacitatea de producţie deţinută în anul 2021, echivalent UVM, aferentă unei serii de pui eclozionaţi.

Valoarea totală a ajutorului acordat unui beneficiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 290.000 euro.

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat este de 20 de zile, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.

Sursă foto principal: delaferma.com

Supernova_2022_christmas_web_banner_555x222_ROM

Comentarii

570 X 90 CAPRA 3