930×122 CAPRA 5

anaf

ANAF, ANUNȚ DE ULTIMĂ ORĂ DESPRE TVA

ANAF, anunț de ultimă oră despre TVA. De la 1 ianuarie 2017, agricultorii vor beneficia de un regim special de TVA. Precizarea o face Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, care citează ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală).

Citiți și: ANAF, avertizare pentru români

Potrivit sursei citate, agricultorul care solicită regimul special de TVA va depune la ANAF o notificare cu privire la aplicarea regimului special. Notificarea este necesară pentru ca agricultorul să poată beneficia de scutirea de mai multe obligații. Printre acestea se numără înregistrarea în scopuri de TVA la momentul în care cifra de afaceri depășește 220.000 de lei, păstrarea evidenţelor în scopuri de TVA sau depunerea decontului de taxă pentru livrările de produse/servicii agricole.

De asemenea, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special. Solicitarea se poate depune la ANAF între zilele de 1 şi 10 ale fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea înregistrării este valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Citiți și: Românii care fac bani din OnlyFans, luați ”la ochi” de ANAF

Agricultorul care aplică regimul special de TVA poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă, în condiţiile prevăzute prin norme. O poate face prin depunerea unei notificări în acest sens, caz în care este radiat din Registrul agricultorilor care aplică regimul special de TVA până pe data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul agricultorilor care aplică regimul special de TVA. Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF. Înscrierea în Registrul agricultorilor care aplică regimul special se face pe baza notificărilor depuse de agricultorii care aplică regimul special de TVA, până pe data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea.

Având în vedere cele de mai sus, este necesară emiterea unui ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care să fie aprobat modelul și conținutul formularului de notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (formularul 087).

Totodată, întrucât modelul deciziei referitor la anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA este aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016, pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată este necesară completarea acestui formular de decizie cu o rubrică distinctă pentru situația în care persoana impozabilă cere scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori.

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

570 X 90 POSADA 3