SMART KIDS 930X122

primaria pitesti

Primăria Pitești angajează pe perioadă nedeterminată. Salariu – 9.410 lei

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 26.07.2022, ora 10,00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Șef Serviciu din cadrul Direcției Tehnice-Serviciul Tehnic.

Citiți și: Primăria Pitești colectează scrisorile pentru Moș Crăciun, în Centru

Conform ultimei grile de salarizare din data de 28 iunie 2021, salariul de bază pentru un astfel de post în Primăria Pitești poate ajunge la  9.410 de lei dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: grad – II, nivelul studiilor – S. Alte detalii, cât și subiectul pe larg, AICI.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:

Citiți și: Peste 1 milion de euro pentru reabilitarea unei străzi din Pitești

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor inginerești sau economice;

– studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 5 ani;

– competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.

Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. „e”.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:

– proba scrisă – 26.07.2022, ora 10,00;

– interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia, tematica și atribuțiile stabilite în fișa postului se pot obține de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 23.06.2022-12.07.2022.

555 X 222 CUMPANA 2

Comentarii

Un comentariu

570 X 90 CAPRA 3