SPALATORIE MURAY  930×122

bloc

(VIDEO) PROIECTUL BLOCULUI LUI MARIO PĂUN DIN STRADA SMEUREI NAȘTE SEMNE DE ÎNTREBARE ȘI DUPĂ APROBARE

Chiar și după ce a fost votat în ședința CL Pitești, controversatul proiect al cunoscutului om de afaceri piteștean Mario Păun (beneficiar, alături de Luminița Păun și Mihai Păun) referitor la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei clădiri de locuinţe colective și spații cu altă destinație (S+DS+P+4E+5Er) pe strada Smeurei lasă în urmă multe semne de întrebare.

Citiți și: O cheltuială în plus pentru cei care stau la bloc!

Și nu ne referim doar la faptul că una dinte comisiile CL Pitești a dat aviz negativ, înaintând chiar un raport prin care a sesizat unele probleme ale proiectului despre care a precizat explicit că nu este oportun, ci și la alte aspecte.

O parte dintre ele au fost semnalate într-o plângere prealabilă înaintată Consiliului Local Pitești, imediat după aprobarea proiectului, de către Petre Ciucă, unul dintre vecinii viitorului bloc, care, încă din faza consultărilor publice, și-a exprimat nemulțumirile referitoare la umbrirea imobilelor din jur, afectarea intimității vecinilor, la faptul că, odată cu mărirea numărului de utilizatori, infrastructura rutieră și rețelele utilitare, considerate subdimensionate, nu vor putea prelua și locuințele colective propuse, dar și cu privire la necorelarea prevederilor PUZ de Zona Centrală cu Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcția propusă și la retragerile față de limitele laterale și posterioare.

Citiți și: Pitești: O nouă investiție imobiliară în Trivale

Gentea: „Eu cred că punctul de vedere este clar”

De data aceasta (după aprobarea proiectului, în plângerea prealabilă), omul a sesizat faptul că hotărârea a fost emisă în mod nelegal și netemeinic, sens în care a invocat faptul că „Memoriul PUD Smeurei nr. 15-17 este întocmit cu nerespectarea dispozițiilor legale în materie, raportul de  informare și consultare pubică conține neadevăruri, procesul de analiză al dosarului PUD Smeurei nr. 15-17 nu a fost obiectiv, avizul CTATU nr 24/2019 este un act incorect și, totodată, au fost încălcate prevederile Ordinului MS (Ministerul Sănătății) nr 119/2004 privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică”.

Primăria Pitești a formulat un punct de vedere referitor la această plângere prealabilă, punct de vedere care conține și poziția arhitectului, care, desigur, combate problemele invocate de petent.

„Eu cred că punctul de vedere este clar”, a spus Cristian Gentea, șeful comisiei de urbanism din cadrul CL Pitești.

Ce este neclar este faptul că documentele înaintate municipalității de petent n-au prea ajuns la toți consilierii locali.

Iată cum au decurs discuțiile în ședința Consiliul Local Pitești în care punctul de vedere al Primăriei a fost votat în cele din urmă cu o abținere:

Vă prezentăm și pasajul din punctul de vedere la plângerea prelabilă votat în CL Pitești care face trimitere fix la punctul de vedere al elaboratorului PUD, care, evident, a avut  tot interesul ca proiectul să treacă.

Aceeași practică discutabilă

Ca exemplu pentru susținerea a ceea ce ePitești a tot semnalat în ultimele luni, iată că dacă arhitectul beneficiarului spune că „sistematizarea terenului nu va duce la alunecări de teren”,  Primăria elaborează punct de vedere și-i comunică petentului, la fel, reomologând o procedură pe care chiar anumiți consilieri locali, chipurile, o reclamă.

Să citim mai departe cum continuă punctul de vedere votat în ședința CL Pitești din 20 februarie 2019 cu opinia elaboratorului PUD:

Într-un precedent articol,  ePitești detalia proiectul cu privire la elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru terenul situat în Pitești pe strada Smeurei la nr. 15-17 în vederea realizării controversatului bloc al cunoscuților oameni de afaceri Mario Păun, Luminița Păun și Mihai Păun.

Proiectul a fost supus votului Consiliului Local (unde a și fost votat), dar nu în forma sa inițială, S+2DS+P+5E+6E redus, ci cu un regim de înălțime mai mic, S+DS+P+4E+5E redus (variantă care a primit avizul Ministerului Culturii – DJC Argeș), în contextul în care proiectul a suferit până acum nu mai puțin de cinci modificări.

Diminuarea regimului de înălțime nu are legătură cu obiecțiile vecinilor, ci cu o clădire monument istoric, Colegiul Național „I.C. Brătianu”.

În referatul de aprobare care  a însoțit proiectul de hotărâre ajuns pe masa consilierilor locali din Pitești a fost consemnat punctul de vedere al elaboratorului Planului Urbanistic de Detaliu.

„În cadrul comisiei de cultură au fost luate măsuri cu privire la culori/materiale ale fațadelor și au fost agreate de comisie. Imobilul preia texturi și culori din fațadele Colegiului Național „I.C. Brătianu”, clasat ca monument istoric, acesta reprezentând punct de reper dominant al zonei și cu valoare arhitecturală”, se arată în documentul amintit.

„Totul este făcut cu avizul respectiv, inclusiv culorile, inclusiv cromatica fiind date cu avizul Ministerului Culturii”, spunea Mario Păun pentru ePitești (amănunte, AICI).

555×222  MAIA

Comentarii

570 X 90 CUMPANA 3