930X122 MAIA

cornel ionica

UPDATE: AL PATRULEA LIDL DIN PITEȘTI, LÂNGĂ CASA PRIMARULUI IONICĂ

UPDATE: Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Pitești de miercuri, 29 aprilie 2020, s-a aflat și un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de urbanism aferent pentru realizarea unui supermarket LIDL pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, Calea Drăgășani, nr 2.

Citiți și: Cum ar înșela Lidl clienții! Un fost angajat dezvăluie secrete tari!

Proiectul a fost adoptat. Investiția presupune o clădire P+1E cu funcțiune magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajare de spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, montare semnale publicitare, amenajare accese auto și pietonale.

Supermarketul va fi ridicat pe amplasamentul actualului PECO.

Citiți și: Oficial: Piteștiul devine orașul Lidl! Urmează magazinul cu NR.7

Investiția, care presupune, în prealabil, desființarea stației PECO din zonă (va înlocui stația de alimentare carburanți și spațiile de depozitare amplasate în zona rezidențială), este, în traducere liberă, un viitor supermarket LIDL, care va funcționa în cartierul Trivale din Piteşti, lângă casa primarului Cornel Ionică.

Este vorba de o zonă prevăzută în PUG pentru o dezvoltare complexă – locuinţe și servicii – dar care, în realitate, s-a dezvoltat mai degrabă cu locuinţe individuale (în imediata vecinătate se află diverse funcţiuni, depozit de materiale de construcții, spălătorie auto, dar funcţiunea predominantă este cea de locuire).

„Din acest punct de vedere, funcţiunea de magazin propusă, cu dotările aferente, este perfect integrată în caracterul zonei. În plus, se poate spune că zona este mai degrabă slab dotată la nivel de servicii de utilizare zilnică, iar un magazin predominant alimentar va avea un impact general pozitiv asupra vecinătăţii imediate prin serviciile oferite. (…) Se poate remarca faptul că vecinătatea imediată nu beneficiază de comerţ cu amănuntul, decât la un nivel foarte redus. Pentru a căpăta un caracter mai pronunţat urban, zona are nevoie de o dezvoltare ceva mai intensivă şi cu un nivel de servicii şi comerţ ceva mai ridicat”, se arată în proiectul PUZ-ului aflat pe ordinea ședinței Consiliului Local Pitești de miercuri.

 

Un copac, la 12 locuri de parcare

Pe lângă tot ce presupune realizarea unui supermarket, obiectivul va asigura și o minimă suprafață de spațiu verde.

„Se recomandă plantarea minimală (înierbarea) şi îngrijirea întregii suprafeţe de teren rămasă neacoperită în urma construirii şi amenajării aleilor, trotuarelor, parcajelor şi platformelor tehnico-edilitare şi gospodăreşti, pentru a diminua fenomenul de înnoroiere şi viteza de scurgere a apelor meteorice. Suprafaţa spaţiilor verzi se va calcula, în cazul folosirii de dale înierbate pentru parcajele la sol, prin adăugarea la bilanţ a 30% din suprafeţele astfel amenajate.

În cazul în care se va amenaja un loc de joacă pentru copii, se va lua în calcul ca spaţiu verde. Se va avea în vedere ca spaţiile verzi să conţină elemente de vegetaţie înaltă, care să protejeze şi vizual şi ca filtre naturale locuinţele cu limita de proprietate comună cu zona studiată. Arborii vor fi în număr de minim unul la 12 locuri de parcare amenajate în incintă. (…)

Împrejmuirea de pe limita de proprietate nu va depăşi 2,5 m înălţime cu excepţia zonelor special tratate pentru protecţie fonică şi va avea asigurată cel puţin în zonele intrărilor vedere liberă spre proprietate. Împrejmuirea parcelei va respecta condiţiile tehnice impuse de avizele de specialitate, atât în ce priveşte retragerile faţă de, cât şi relaţia cu eventuale elemente de infrastructură îngropate. Se va avea în vedere, în cazul împrejmuirilor, realizarea protecţiei fonice a locuinţelor cu limita de proprietate comună cu zona studiată. Se va acorda o atenţie deosebită izolării fonice a zonei de încărcare/descărcare”, se mai arată în proiectul PUZ.

RAW FOTO 555 X 222

Comentarii

RAW FOTO 570 X 90