930×122 CAPRA 5

accidente de muncă

ITM Argeș, despre accidentele de muncă. Obligațiile angajatorului

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş informează, printr-un comunicat de presă, despre accidentele produse în timpul serviciului, la locul de muncă, și oblicațiile care le revin angajatorilor:

Citiți și: ITM Argeș avertizează. Pentru ce actitivăți n-ai voie să angajezi tineri

„Evenimentul este definit ca fiind accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoana data dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune, conform prevederilor art. 5, lit.f din Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătate în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice eveniment, aşa cum este definit mai sus, va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.

Citiți și: Argeș: Patroni amendați aspru pentru angajați ”la negru”

Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, după cum urmează:

– inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art.5 lit.f, din Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătate în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

– asiguratorului, potrivit <LLNK 12002 346 10 201 0 18>Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;

– organelor de urmărire penală, după caz.

Orice medic, inclusiv medicul de medicina muncii aflat într-o relatie contractuală cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boală profesională sau legată de profesiune, depistată cu prilejul prestaţiilor medicale.

Semnalarea prevăzută la aliniatul anterior se efectuează către autoritatea de sănătate publică teritorială, de îndată, la constatarea cazului.

În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliţie rutieră competente vor trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice care au responsabilitatea cercetării, în termen de 5 zile de la data solicitării, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului.

Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 7.000 lei necomunicarea de îndată a oricărui eveniment.”

Foto principal: descriptiv

555 X 222 CUMPANA 2

Comentarii

New Profesional Consult 570×90