930 pe 122 COSTACHE

angajare

Primăria Pitești angajează!

Primăria Pitești angajează!

Citiți și: Revolut angajează! Eveniment în premieră în România!

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 24.05.2023, ora 10:00, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, respectiv până la data de 24.02.2025, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a postului vacant de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Serviciului Contabilitate.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt următoarele:

Citiți și: Un spital important din Argeș angajează!

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– vechime de minim 4 ani în specialitatea studiilor;

– cunoștințe de operare pe calculator, nivel bază, dovedite prin documente;

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:

– 24.05.2023, ora 10:00 – proba scrisă;
-interviul – în maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Bibliografia, tematica, actele necesare pentru participarea la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se pot obține de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane – telefon 0372481819.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 16.05.2023.

555 pe 222 COSTACHE

Comentarii

570 X 90 POSADA 3