930X122 MAIA

elevi

Șansă uriașă pentru acești elevi!

Șansă uriașă pentru acești elevi!

Citiți și: Doi părinți, obligați să-i plătească unei profesoare 30.000 de lei

Absolvenții învățământului gimnazial care întrerup studiile pot fi cuprinși în învățământul dual, până să împlinească vârsta de 26 de ani, pentru a avea o calificare profesională, potrivit ordinului pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, ordin publicat în Monitorul Oficial.

Înainte puteau fi cuprinși doar cei care au absolvit învățământul obligatoriu.

Citiți și: Alerta zilei! Sunt vizați copiii!

Absolvenții învățământului gimnazial care întrerup studiile pot fi cuprinși, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, inclusiv prin învățământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale”, prevede art. 26 din noua metodologie.

Legea Educației Naționale stabilește că „învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior.

Învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.

Înainte, învățământul dual era organizat ca învățământ cu frecvență, cursuri de zi.

Acum, învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare, este organizat ca învățământ cu frecvență, cursuri de zi, iar pentru nivelurile 4 sau 5 de calificare pot să fie organizate și cursuri serale.

Învățământul dual pentru nivelul 5 de calificare poate fi organizat în postliceale sau în colegii terțiare non-universitare.

555 pe 222 COSTACHE

Comentarii

New Profesional Consult 570×90