930 x122 grota rece

angajare

Se fac angajări la cea mai mare unitate medicală din Argeș!

Se fac angajări la cea mai mare unitate medicală din Argeș!

Citiți și: Șansă uriașă pentru angajare!

Se caută persoană pentru ocuparea funcției de Director Financiar Contabil la Spitalul Județean de Urgență din Pitești.

Iată condițiile:

Citiți și: Primăria Pitești angajează! Oportunitate de carieră

,,SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PITEŞTI organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director Financiar Contabil

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Au domiciliul stabil în România;
Nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
Nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare;
Sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diploma de licenţă sau echivalentă în profil economic;
Au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

Se fac angajări la cea mai mare unitate medicală din Argeș!

a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae în format Europass;
f) adeverinţa care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege;
i) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
j) proiectul de specialitate realizat de candidat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documente originale, în vederea certificării copiilor actelor cu originale de către secretarul comisiei de concurs/examen.

Calendarul concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti (str Aleea Spitalului nr 36)

după următorul calendar:

-Proba de verificare cunoştinţe (test grila) data 14.09.2023, ora 10.00;

-Susținere proiect de specialitate data 18.09.2023, ora 10.00;

-Susținere interviu de selecţie data 18.09.2023 ora 11.00;

Dosarele se depun în perioada 24.08.2023 – 04.09.2023

Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.09.2023, ora 14.00.

Anunţul, bibliografia pentru concurs/ examen, temele cadru pentru proiectul de specialitate şi regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului/examenului sunt afișate la sediul unităţii, dar şi pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, www.sjupitesti.ro, secţiunea informaţii publice-anunturi.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 24.08.2023-04.09.2023, la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, Str. Aleea Spitalului nr 36, Serviciul RUNOS, telefon 0248/287150, int.149, la secretarul comisiei de concurs/examen, persoana de contact. ec. Tudorache Irina.”, se arată în comunicat.

Sursă foto: Arhivă/Descriptiv

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

New Profesional Consult 570×90