Donaris 930 x 122

angajati

MApN organizează examen pentru ocuparea posturilor pentru personalul încadrat fără concurs în starea de alertă

MApN organizează examen pentru ocuparea posturilor pentru personalul încadrat fără concurs în starea de alertă

Citiți și: A fost promulgată legea! Bucurie pentru zeci de mii de angajaţi

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 23 mai 2022 a fost publicat Ordinul nr. M.81/2022 privind modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor, pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, informează Juridice.ro.

Probele de examen constau într-un test scris şi/sau probă practică şi un interviu.

Citiți și: Anunț important! Sancțiunile ajung la 8.000 de lei

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examen în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. În cadrul interviului se testează abilităţile şi cunoştinţele impuse de funcţie, aptitudinile de analiză şi sinteză, iniţiativa şi creativitatea, comportamentul în situaţiile de criză și motivaţia candidaţilor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare pe pagina de internet şi la sediul unităţii militare organizatoare, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă/proba practică şi interviu, după caz, candidatul poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului fiecărei probe în parte, sub sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise/practice sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează baremele de corectare şi răspunsurile doar pentru candidatul contestatar, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă sau la proba practică şi la interviu.

Este declarat „promovat” candidatul care a obţinut la proba scrisă şi la interviu cel puţin 60 de puncte din maximul de 100.

555 X 222 CAPRA

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 X 90 CAPRA 3