930×122 POSADA 5

adp

ADP

ADP Pitești angajează. Vezi ce posturi sunt disponibile!

ADP Pitești angajează personal pentru câteva posturi vacante.
Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează două concursuri de angajare. Primul va avea loc în data  de 24 martie 2021, la ora 10.00, la sediul Biroului Administrarea Cimitirelor si Prestari Servicii Funerare, localitatea Pitesti, strada Nicolae Dobrin, nr.6. Concursul este organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante de muncitor necalificat, gropar, pe perioadă determinată de 6 luni. Dosarele de concurs pentru posturile contractuale vacante de muncitor necalificat-gropar se depun la secretariatul A.D.P. Piteşti.
În data de 18.03.2021, ora 12.00, se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins. Contestaţiile, privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 19.03.2021, ora 12.00.
Al doilea concurs este organizat pe 25 martie 2021, ora 10.00, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor calificat, respectiv lăcătuş mecanic, pe perioadă determinată de 6 luni în cadrul Atelierului Administrare şi Intreţinerea Domeniului Public. Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P. Piteşti până la data de 17.03.2021, ora 15.00. În data de 18.03.2021 ora 12.00, se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
Contestaţiile, privind rezultatul selecţiei dosarelor  de concurs, se depun la secretariatul A.D.P. Piteşti până la data de 19.03.2021, ora 12.00.

Supernova_2022_januar_web_bannerji_555x222_ROM

Comentarii

Un comentariu

570 X 90 POSADA 3