Donaris 930 x 122

bataie de joc

BĂTAIE DE JOC LA CURTEA DE ARGEȘ: FEMEIE PLIMBATĂ 11 ANI PE DRUMURI PENTRU UN DREPT CONSFINȚIT DE INSTANȚĂ

Război funciar inechitabil în orașul Basarabilor între un cetățean care-și cere drepturile și autoritățile locale care refuză să i le acorde. Dosarul în care Comisia de Fond Funciar și Primăria Curtea de Argeș sunt acuzate de neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive (dosar aflat până în septembrie 2019 la Tribunalul Argeș) a fost declinat Judecătoriei Curtea de Argeș după ce, anterior, mai fusese plimbat între instanțe.

Citiți și: Argeș. O femeie a fost găsită fără viață

Este vorba de acțiunea deschisă de N.J., o localnică îndreptățită printr-o hotărâre a Judecătoriei Curtea de Argeș să beneficieze de măsurile legilor reparatorii în domeniul funciar.

Mai exact, femeia care a declarat război Primăriei și Comisiei Locale de Fond Funciar le cere celor două să identifice terenurile aflate în domeniul public sau privat al municipiului Curtea de Argeș care pot face obiectul reconstituirii în natură a dreptului de proprietate al reclamantei, la 566,26 de mp de teren în municipiu, drept consfințit de Judecătoria Curtea de Argeș.

Citiți și: Argeș. Tânăr înarmat cu două cuțite a ars un Audi și a distrus alte două mașini

Mai exact, petenta nu cere decât terenul la care are dreptul sau compensații aferente.

„În situația în care se va stabili, în urma probelor administrate, că nu mai există teren de aceeași calitate cu terenul, fosta proprietatea a reclamantei solicită obligarea entității cu atribuții în domeniu, respectiv Comisia Locală de Fond Funciar, să întocmească și să înainteze Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor decizia și întreaga documentație privind acordarea de măsuri compensatorii potrivit Legii nr. 165/2013 republicată și completată pentru suprafața de 566,26 mp teren din intravilanul municipiului Curtea de de Argeș”, se arată în solicitarea formulată de femeie, consemnată în considerentele deciziei Judecătoriei Curtea de Argeș (rolii.ro) nr. 320/2019.

În aceeași acțiune, petenta cere și stabilirea în sarcina primarului municipiului Curtea de Argeș (ca președinte al Comisiei de Fond Funciar) de daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere în executarea obligațiilor de punere în executare a hotărârii judecătorești definitive pe ultimii trei ani și în continuare până la data executării efective a acesteia.

CLFF sau cum riști să mori cu dreptatea-n mână la Curtea de Argeș

Prin sentința civilă 302 din data de 4 martie 2009 pronunțată de Judecătoria Curtea de Argeș, femeii i s-a admis acțiunea, instanța constatând ca este îndreptățită să beneficieze de măsurile reparatorii ale legilor fondului funciar pentru suprafața amintită de 566,26 de mp, situată în municipiul Curtea de Argeș, suprafață ce reprezintă spațiul verde care delimitează zona de locuințe dintre blocurile B3 si B4 din zona Vlaicu Vodă, suprafața fiind identificată printr-o expertiză întocmită de un speciaist în domeniu.

Femeia a sperat că decizia instanței își va produce efectele, dar n-a fost așa și arată că din 2017 și până în prezent a făcut nenumărate cereri și demersuri la nivelul Comisiei Locale de Fond Funciar pentru a se finaliza procedura de acordare a măsurilor reparatorii.

Comisia, prin reprezentanții săi, a amânat-o succesiv, așa încât, sătulă de așteptări, s-a văzut pe deplin îndreptățită (cu atât mai mult cu cât a fost adoptată și Legea nr. 165/2013) să acționeze cele două părți în instanță.

Totul, în condițiile în care pârâtele n-aveau de făcut decât să identifice dacă mai există terenuri în proprietatea publică sau privată a municipului (ce pot fi restituite în natură) sau în rezerva comisiei locale de fond funciar, astfel încât, în măsura în care nu i s-ar putea restitui în natură terenul întocmai cum a dispus instanța în anul 2009, să primească, așa cum este legal îndreptățită, măsuri compensatorii.

„Reclamanta a precizat că termenele stabilite prin Legea nr. 165/2013 au fost grav încălcate de către pârâte, motiv pentru care se vede îndreptățită să promoveze cererea de față și să solicite admiterea acesteia cu obligarea pârâtelor la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul dosar”, se mai arată în considerentele deciziei citate.

Cum se scuză Primăria Curtea de Argeș

Pârâții au arătat în instanță că reclamanta a depus abia pe 23.03.2017 o primă cerere prin care a solicitat să se pună în aplicare sentința civilă din 2019, în sensul de a acorda despăgubiri pentru suprafața de 566,26 de mp teren intravilan, la prețul stabilit conform tarifelor în vigoare, sau să i se atribuie această suprafață fizic, pe un amplasament intravilan:

„Pe o perioadă de aproape 9 ani de la data pronunțării sentinței și până în anul 2017, reclamanta nu s-a prezentat la sediul instituției și nu a depus nicio cerere în vederea valorificării dreptului său; Comisia Locală de Fond Funciar, în lipsa unei cereri, a actelor de identitate etc., nu o poate soluționa. În urma analizării cererii reclamantei, acesteia i-au fost solicitate înscrisuri, în vederea completării dosarului de despăgubiri (…) Ulterior, reclamanta a depus o noua cerere, în data de 20.07.2017 (…)”.

Comisia Locală de Fond Funciar i-a răspuns reclamantei la data de 24.07.2017, solicitându-i încă o dată să își completeze dosarul de despăgubiri.

„Având în vedere ca petiționara a revenit cu o altă cerere în data de 31.08.2017, la care a atașat numai o parte din înscrisurile solicitate, Comisia Locală de Fond Funciar a înaintat întreg dosarul (așa cum a fost completat de reclamantă) Comisiei Județene de Fond Funciar, cu rugămintea de a preciza punctual ce măsuri de urgență poate adopta Comisia Locală de Fond Funciar Curtea de Argeș in vederea soluționării”, mai arată autoritatea publică locală.

Tragere de timp: CJFF a comunicat ceea ce autoritatea publică știa deja

Autoritatea locală invocă și că, într-o adresă, Comisia Județeană de Fond Funciar a precizat că: „emiterea titlurilor de despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 se vor executa potrivit art. 21, articol ce descrie etapele pe care trebuie sa le parcurgă comisiile locale și comisiile județene înaintea transmiterii dosarului către Secretariatul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor” și că tot Comisia Județeană a subliniat faptul că: „Propunerea comisiei locale privind acordarea de masuri compensatorii se va face numai după epuizarea suprafețelor de teren agricol afectate restituirii în natură, identificate la nivel local”.

Față de acest ultim paragraf, Comisia Locală de Fond Funciar Curtea de Argeș (CJFF) Argeș nu dispune de suprafețe de teren libere, a fost concluzia autorității locale.

Pârâții au solicitat introducerea în cauză și a Comisiei Județene de Fond Funciar și obligarea acesteia la înaintarea dosarului reclamantei către Secretariatul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor.

Pe 31 ianuarie 2019, reclamanta a depus la dosar o modificare de acțiune prin care a solicitat introducere în cauză în calitate de pârâtă a CJFF Argeș.

Cauza, plimbată înainte și înapoi între instanțe

Instanța a încuviințat cererea reclamantei, însă la termenul de judecată din data de 12 iunie 2019 instanța din oficiu a invocat excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Curtea de Argeș, iar ulterior a fost declinată competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Argeș.

Cauza a fost înaintată la Tribunalul Argeș la data de 28.06.2019, iar în septembrie 2019 reclamanta N. J. a invocat excepția necompetenței materiale a Tribunalului Argeș în soluționarea prezentei cauze.

Speră să primească, în viața aceasta, dacă se poate, drepturile pe care le are

Solicitarea a fost admisă, iar cauza a fost declinată, în septembrie anul trecut, în favoarea Judecătoriei Curtea de Argeș.

Femeia așteaptă acum, de la aceeași instanță care s-a pronunțat în cazul ei și în 2019, să oblige pârătele să întocmească de urgență decizia și documentația care să conțină propunerea de acordare de măsuri compensatorii, documentație ce trebuie să ateste situația juridică a imobilului în conformitate cu dispozițiile articolelor 21 din legea nr. 165/2013, astfel încât să primească drepturile pe care le are.

555 pe 222 COSTACHE

Comentarii

570 pe 90 Costache