New Profesional Consult 930 x 122

budeasa

BUDEASA: LOCALNICII, INFORMAȚI CU PRIVIRE LA PREÎNTÂMPINAREA GRIPEI AVIARE

Primăria comunei Budeasa a publicat pe site-ul instituției o notificare transmisă localității de DSVSA Argeș.

Citiți și: O nouă unitate sanitară în județul Argeș

Documentul face referire la măsurile de biosecuritate care se impun la nivelul exploatațiilor comerciale și al celor nonprofesionale pentru diminuarea riscurilor de apariție a gripei aviare.

La nivelul exploatațiilor nonprofesionale:
• interzicerea accesului păsărilor domestice la luciul de apă, lacuri, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;
• separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
• interzicerea creșterii păsărilor domestice în aer liber;
• interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
• interzicerea depozitării hranei pentru păsările domestice și a păsărilor captive într-un mod neprotejat de păsările sălbatice sau de alte animale;
• prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;
• se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice.

Citiți și: Budeasa: Fonduri europene pentru amenajarea de piste pentru biciclete

La nivelul exploatațiilor comerciale:
• împrejmuirea exploataţiei, astfel încât să nu poată permite intrarea sau ieşirea animalelor şi a persoanelor neautorizate;
• prevenirea accesului mamiferelor-controlul rozătoarelor, precum și interzicerea altor animale domestice și sălbatice (de exemplu pisicile si câinii);
• atât spațiul de depozitare pentru materialele de așternut, cât și pentru furaje vor fi acoperite și închise;
• se va avea în vedere drenarea apelor existente;
• nu va exista nicio amenajare sau spațiu de cazare a altor păsări (de exemplu, păsări de companie sau pentru hobby);
• toate persoanele vor respecta normele de biosecuritate;
• dezinfector rutier, filtru sanitar-veterinar corespunzător și funcțional;
• echipament de protecţie pentru personalul de serviciu şi vizitatori, precum şi asigurarea condiţiilor pentru decontaminarea acestuia;

La nivelul fondurilor cinegetice, în întreg județul a fost dispusă intensificarea supravegherii oficiale a populațiilor de păsări sălbatice, în special a păsărilor de apă, precum și continuarea supravegherii păsărilor moarte sau bolnave.

Se solicită notificarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș – Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală cu privire la păsările descoperite moarte, precum și o atenție sporită din partea vânătorilor, care pot transmite virusul sălbatic la domestic atât în exploatațiile nonprofesionale, cât și în cele comerciale.

Localnicii sunt informați și cu privire la obligativitatea notificării medicului veterinar de liberă practică concesionar sau a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș asupra oricărei suspiciuni de boală și asupra oricăror cazuri de mortalitate și morbiditate manifestate la păsările aflate în proprietate.

555×222  MAIA

Comentarii

570 X 90 POSADA 3