SMART KIDS 930X122

concediu

INDEMNIZAȚII ILEGAL PLĂTITE UNUI IMPORTANT DIRECTOR DIN ARGEȘ

Îndemnizații ilegal plătite unui important director din Argeș au fost evidențiate în recentul raport publicat de Curtea de Conturi a României, document care prezintă rezultatele controlului cu privire la situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale de către regiile autonome de interes local şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale.

Citiți și: Pas important pentru reabilitarea DN 73C Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea

Ce a „uitat” să treacă prin contabilitate

Printre agenții economici din Argeș vizați de controale (rezultatele verificărilor, centralizate la finele anului trecut, se referă la activitatea din 2018 a entităților vizate) s-a numărat și SC AQUATERM 98 AG SA Curtea de Argeș, societate comercială care are ca acţionar unic Consiliul Local al municipiului Curtea de Argeş.

Citiți și: Angajații Primăriei și ai instituțiilor subordonate primesc concediu pentru condiții vătămătoare

Raportul arată că nu au fost constituite, înregistrate, evidențiate în contabilitate și raportate prin situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2018 creanțe pentru anumiți clienți incerți aflați în litigiu, pentru care nu au fost calculate și înregistrate ajustări pentru eventuale pierderi de valoare.

Servicii nescăzute din gestiune

De asemenea, s-a constatat că „nu au fost luate măsuri pentru a fi scăzute din evidența contabilă creanțe în valoare de 44.807 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate și facturate clienților persoane juridice pentru care au fost luate măsurile de urmărire la încasare, inclusiv prin înscrierea la masa credală a acestora în faza de lichidare, dar care la data de raportare erau radiați din registrul comerțului”, după cum se arată în raport.

În schimb, s-au făcut plăți nelegale în contul șefului

Raportul Curții de Conturii arată, de asemenea, că au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 18.490 de lei reprezentând contravaloarea indemnizațiilor pentru concediul de odihnă acordate necuvenit directorului general, în calitate de administrator al SC AQUATERM AG 98 SA Curtea de Argeș.

Venituri nefacturate

Tot la SC AQUATERM s-a mai constatat că nu au fost facturate și evidențiate lunar, în toate cazurile, veniturile cuvenite societății comerciale din prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Același raport dezvăluie și că nu au fost inventariate creanțele și obligațiile față de terți, raportate la data de 31 decembrie 2018, pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi. (Foto: Curtea de Conturi a României)

555×222  MAIA

Comentarii

570×90 MAIA